Θέσεις εργασίας Μηχανικών

144

  

Ο όμιλος ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΛΤΔ αναζητεί για θυγατρική του εταιρεία στο Ομάν, μεταλλειολόγο μηχανικό για την θέση του Διευθυντή Παραγωγής σε λατομείο αδρανών υλικών και σκυρθραυστική μονάδα. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ, Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον (5) πέντε χρόνια. Αποστολή βιογραφικού (Κωδ. ΜΜΔΠ) : info@pharmakas.com(link sends e-mail).

Ο όμιλος ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΛΤΔ αναζητεί για θυγατρική του εταιρεία στο Ομάν, μεταλλειολόγο μηχανικό για την θέση του βοηθού Διευθυντή Παραγωγής σε λατομείο αδρανών υλικών και σκυρθραυστική μονάδα. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ, Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον (3) τρία χρόνια. Αποστολή βιογραφικού (Κωδ. ΜΜΒΔΠ): info@pharmakas.com(link sends e-mail)

Από Τεχνικό Γραφείο στην πόλη της Κέρκυρας, ζητούνται Αρχιτέκτονας και Διακοσμητής/τρια ή Σχεδιαστής/τρια για μόνιμη απασχόληση για έργα του γραφείου. Απαιτείται καλή γνώση σχεδιαστικού προγράμματος Autocad, Archicad ή Archline. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί, καθώς και κατασκευαστική εμπειρία. Βιογραφικά αποστέλλονται στο email: info@acens.gr(link sends e-mail)

Μελετητική εταιρία με έδρα Αθήνα, ζητεί Μηχανολόγο Μηχανικό. Απαραίτητες γνώσεις: Προγράμματα 4Μ, AutoCAD. Αποστολή Βιογραφικού: melconengineering@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητούνται έμπειροι Μηχανικοί-Εργοδηγοί ειδικευμένοι σε Interiors και Σύνθετα Οικοδομικά για έργα εντός και εκτός Αττικής. Συστάσεις Απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών info@thekla.gr(link sends e-mail)

Η EBArchitects ζητά συνεργάτη αρχιτέκτονα 10ετούς εμπειρίας, με ευχέρεια στην χρήση του λογισμικού Revit, και γενικότερες γνώσεις BIM. Αποστολή βιογραφικού και portfolio: mbogris@ebarchitects.eu