Θέσεις εργασίας Μηχανικών

272

  

Από Τεχνική Εταιρία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητούνται Μηχανικοί-Εργοδηγοί με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανολόγου Μηχανικού για απασχόληση σε κτιριακά έργα και ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές εντός και εκτός του νομού . Απαραίτητο: Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ Εμπειρία : 0- 5 έτη Αποστολή Βιογραφικών : info@ekte.gr(link sends e-mail)

Ζητείται αρχιτέκτονας/ισσα για μόνιμη απασχόληση σε αρχιτεκτονικό γραφείο στη Σαντορίνη. Προσόντα : πτυχίο, ευχέρεια στη σύνθεση, εμπειρία έκδοσης οικοδομικών αδειών, ΓΟΚ/ΝΟΚ, άριστη γνώση προγραμμάτων 2D & 3D. Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας και απαραίτητα δείγμα δουλειάς σας στο kobar651@yahoo.gr(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία κατασκευών Δημοσίων έργων με έδρα την Αθήνα ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ με άριστη γνώση Η/Υ (Οffice, Αutocad κ.λ.π.). Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία στα δημόσια έργα (χρήση εργοληπτικού προγράμματος, σύνταξη Λογ/σμών, επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ κ.λ.π) Αποστολή βιογραφικών geranec22@gmail.com

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Assembly of miniaturized PCBs by using low cost hyper-fine solder powders» – «FineSol»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «PROtective composite Coatings via Electrodeposition & Thermal Spraying» – «PROCETS»

Μελετητικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση αρχιτέκτονα με εμπειρία 5-15 ετών, καλή γνώση κατασκευαστικών σχεδίων, AutoCad, προγραμμάτων φωτορεαλισμού καθώς και γνώση αγγλικών. Αποστολή βιογραφικού στο d.sgoutas@sgoutas.com(link sends e-mail).

Το Κέντρο Σπουδών Αρνός ζητά πολιτικό μηχανικό (κωδ.Θέσης:42002) με εξειδίκευση στα ακόλουθα πεδία:δυναμική ανάλυση κατασκευών, τεχνική σεισμολογία και εδαφομηχανική, σχεδιασμός αντισεισμικών κατασκευών, σεισμικές βλάβες, επισκευές και ενισχύσεις. Απαραίτητα προσόντα: επαρκή γνώση του αντικειμένου, άριστη χρήση η/υ, συνέπεια, αξιοπιστία, ευχέρεια στην επικοινωνία. Αποστολή βιογραφικού: hr@arnos.gr

Ο Δήμος Παύλου Μελά ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Χημικών Μηχανικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για το έργο «CONNECTING – COproductioN with NaturE for City Transitioning, InΝovation and Governance». Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/04/2018 – 16/04/2018 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο:  2313 302841, 2313 302941

career.duth.gr