Θέσεις εργασίας Μηχανικών

858

  

Η τεχνική εταιρεία Synerga με έδρα την Ρόδο ζητεί να προσλάβει τεχνολόγο Πολιτικό μηχανικό για πρακτική άσκηση. Αποστολή βιογραφικών στο synergainfo@gmail.com(link sends e-mail)

Η Ανώνυμη Ξενοδοχειακή- Ναυτιλιακή- Οικοδομική Εταιρία ΠΕΡΠΛ ΣΙ αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για: Σύνταξη προϋπολογισμών/ χρονοδιαγράμματος οικοδομικών εργασιών/ έργων Υλοποίηση/ παρακολούθηση οικοδομικών εργασιών, επίβλεψη/ διοίκηση ομάδας Πιστοποίηση έργου και παραλαβή Παρακολούθηση/ έλεγχος προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος, επιμέτρηση και σύνταξη απολογισμού έργου. Επιθυμητή εμπειρία σε επίβλεψη εργασιών στατικών ενισχύσεων και ανάπτυξης/ διαχείρισης ακινήτων. Email: hr.KK@milos-ships.gr(link sends e-mail)

Τεχνικη εταιρεια ζητά για απασχόληση Μηχανολόγο Μηχανικό για έργα σε διυλιστήρια. Προϋποθέσεις: εμπειρία ως Μηχανολόγος Μηχανικός σε έργα διυλιστηρίων και φυσικού αερίου. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών καθώς και η καλή χρήση Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών: ikapiri@etmer.gr(link sends e-mail)

Τεχνικη εταιρεια ζητά για απασχόληση Μηχανικό για έργα σε διυλιστήρια. Προϋποθέσεις: πολύ καλή γνώση και χρήση Η/Υ, ειδικότερα του προγράμματος MS Project. Αποστολή βιογραφικών: ikapiri@etmer.gr(link sends e-mail)

Αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη θα προσλάβει μηχανικό υπεύθυνο στο τμήμα Αδειοδοτήσεων, πλήρους απασχόλησης. Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο αρχιτέκτονα μηχανικού ή πολιτικού μηχανικού, 5+ χρόνια προϋπηρεσία στις αδειοδοτήσεις, εμπειρία στη διακίνηση φακέλων στις υπηρεσίες,άριστη γνώση ΓΟΚ+ΝΟΚ, γνώσεις τακτοποίσησης αυθαιρέτων, άριστη γνώση 2D προγραμμάτων (Autocad) Bιογραφικά έως 10MB στο: career@usp.gr(link sends e-mail) μέχρι 16/09/2018

Γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών στην Αθήνα ζητά Αρχιτέκτονα με καλή εμπειρία και ευχέρεια διαχείρισης μεγάλων κτιριακών έργων. Ζητούμενα: Επικοινωνιακή ικανότητα, αντίληψη και γνώσεις κατασκευής, προσαρμοστικότητα σε μια μελετητική ομάδα, καλή γνώση Autocad, εμπειρία στη σύνταξη μελετών εφαρμογής και στην εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων, γνώσεις πολεοδομικής νομοθεσίας. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@atema.gr(link sends e-mail)

Από τεχνικό γραφείο με έδρα την Αθήνα, ζητείται αρχιτέκτονας μηχανικός για πλήρη απασχόληση στην σύνθεση-μελέτη-αδειοδότηση-επίβλεψη κτιριακών έργων. Απαιτείται εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών και στην ρύθμιση αυθαιρέτων. Αποστολή βιογραφικού στο: sdtopo@gmail.com(link sends e-mail)

Διεθνής Κατασκευαστική Εταιρεία στο Μαρούσι αναζητεί Πολιτικό ή Μηχανολόγο μηχανικό, με ενδιαφέρον στο IT, Project Planning, BIM, CAD και QS και 0-3 χρόνια προϋπηρεσιας. Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας στα αγγλικά: bfrancis@ccc.net(link sends e-mail)

Το αρχιτεκτονικό γραφείο “Χωρογράφοι” (www.chorografoi.gr) με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου αναζητά Αρχιτέκτονα/ισσα για να γίνει μέλος της ομάδας μας. Απαραίτητη η γνώση Archicad και η προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο info@chorografoi.gr(link sends e-mail)

Η ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ Α.Ε. ζητεί Μηχανικό Συστημάτων Θέρμανσης για το τμήμα τεχνικής υποστήριξης και πωλήσεων, με αντικείμενο λέβητες αερίου, αντλίες θερμότητας και γενικά συστήματα θέρμανσης, ψύξης, ΖΝΧ. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου και άδεια οδήγησης. Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, προϋπηρεσία, γνώσεις Αγγλικών. Βιογραφικό στο: careers@thermogas.gr(link sends e-mail)

Ζητειται Μηχανολογος – μηχανικος Για τμημα marketing εισαγωγικης εταιρειας μηχανηματων Απαιτούνται: Αριστη γνώση Αγγλικής και Τεχνικής Ορολογίας. Γνώσεις σε Μηχανολογικό Εξοπλισμό Κατασκευών και Οχημάτων. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε Τεχνική ή Εμπορική Εταιρία Εισαγωγών Μηχανολογικού Εξοπλισμού. Τα βιογραφικά να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες αναφορές στην ανωτέρω εμπειρία. Αποστολή στο e-mail: info@sarantopoulos.com.gr

 

carreer.duth.gr