Θέση Εργασίας για Χημικό Μηχανικό και Δασαλόγο

232

  

1. Η εταιρεία D.Argyropoulos & Associates – Σύμβουλοι Περιβάλλοντος, ζητά Χημικό Μηχανικό, κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 27, με εμπειρία σε εκπόνηση ΜΠΕ. Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση. Στείλτε βιογραφικό στο m.argyropoulou@d-argyropoulos.gr, με θέμα “Θέση Χημικού Μηχανικού”.

2. Η εταιρεία D.Argyropoulos & Associates – Σύμβουλοι Περιβάλλοντος, ζητά Βιολόγο ή Δασολόγο, κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 27, με εμπειρία σε εκπόνηση ΜΠΕ ή / και ΕΠΜ. Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση. Στείλτε βιογραφικό στο m.argyropoulou@d-argyropoulos.gr, με θέμα “Θέση Βιολόγου/Δασολόγου”.