Θέση Εργασίας Μηχανολόγου Μηχανικού στη Θεσσαλονίκη

269

  

Η εταιρία ΡΟΜΒΟΣ ΚΛΙΜΑ Α.Ε. ενδιαφέρεται για τη προσληψη Μηχανολόγου Μηχανικού για τη θέση Μηχανικού Πωλήσεων  τομέα κλιματισμού και συστημάτων Θέρμανσης .

Προφίλ Υποψηφίου :

 • Ηλικία έως 35 ετών .
 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ η ισότιμης σχολής αλλοδαπής .
 • Εμπειρία σε πωλήσεις /σχεδιασμό συστημάτων κλιματισμού αερισμού και θέρμανσης .
 • Αγγλικής γλώσσας – Η/Υ.
 • Δυνατότητα ταξιδιών .
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες , αναλυτική σκέψη .
 • Επιμονή , ομαδικότητα , φιλοδοξία

Προσφέρονται :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Εταιρικό αυτοκίνητο και τηλέφωνο.
 • Δυνατότητες εξέλιξης.
 • Δημιουργική εργασία .

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail :  Romvoskl@otenet.gr, fax : 2310902555