Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών στον αιγιαλό

127

  

Το Αυτοτελές Γραφείο Καλαμάτας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Οικονομικών απέστειλε προς τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Καλαμάτας πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών από κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας, μαζί με τις συνημμένες σε αυτά εκθέσεις αυτοψίας και τοπογραφικά διαγράμματα.
Αυτά τα πρωτόκολλα αφορούν σε 3 επιχειρήσεις της παραθαλάσσιας ζώνης του Δήμου Καλαμάτας και, τις επόμενες ημέρες, η Δημοτική Αστυνομία θα προβεί στην επίδοση των πρωτοκόλλων, κατόπιν σχετικού αιτήματος εκ μέρους της προαναφερθείσας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.
Η κατεδάφιση θα γίνει από Κρατικές Υπηρεσίες.