Κλιματική Αλλαγή: Κωδικοποίηση των αρχών προσαρμογής για τους Μηχανικούς

224

  

Το Κλίμα αλλάζει κατά τρόπο απρόβλεπτο. Πολλοί μελλοντικοί κίνδυνοι έχουν υποτιμηθεί. Η WFEO (Παγκόσμια Συνομοσπονδία Οργανώσεων Μηχανικών) αποφάσισε να αντιμετωπίσει αυτή τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής προσκαλώντας τους Μηχανικούς να ακολουθήσουν έναν πρότυπο Κώδικα Πρακτικής,  βασισμένο σε εννιά Αρχές Προσαρμογής.