Κτηματολόγιο: Παροχή σε ψηφιακή μορφή των οριστικοποιημένων γραμμών αιγιαλού

360

  

H Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας μας ενημερώνει:

Ενόψει της Κτηματογράφησης, που λαμβάνει χώρα στο νότιο τμήμα της Νήσου Λευκάδας καθώς και στα νησιά Μεγανήσι, Κάλαμος, Καστός, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας, προς εξυπηρέτηση των μηχανικών και των πολιτών δύναται να παρέχει, μετά από αίτησή τους, σε ψηφιακή μορφή, τις οριστικοποιημένες γραμμές αιγιαλού.

Απώτερος σκοπός είναι η ορθή απεικόνιση αυτών στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά των ιδιωτών, προς αποφυγή αποκλίσεων σε σύγκριση με τα στοιχεία που θα υποβληθούν από την Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας, κατά την διαδικασία της Κτηματογράφησης.

lefkadapress.gr