Κτηματολόγιο: Πιθανή προσπάθεια υποκλοπής προσωπικών στοιχείων.

62

  

Πριν λίγες ώρες υπέπεσε στην αντίληψή μας, μετά από αναφορά-ερώτηση μελών μας, η παρακάτω ενέργεια η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Λόγω της σοβαρότητάς της, σε οποιοδήποτε από τα δύο πιθανά ενδεχόμενα (βλ. παρακάτω), σας ζητούμε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

«την Τρίτη 14 Ιανουαρίου ορισμένοι έλαβαν ένα email από την διεύθυνση αποστολέα “Εθνικό Κτηματολόγιο – Γραφείο Κτηματογράφησης Αθήνας” .

Οι σύνδεσμοι στις λέξεις “εδώ” του email παραπέμπουν σε περιεχόμενο στον ιστότοπο “www.ktimatologio-athina.com”, όπου ζητείται η εισαγωγή ΑΦΜ για την πρόσβαση στη βεβαίωση.

O πρώτος ιστότοπος (.com) με τη σειρά του παραπέμπει αυτομάτως (redirect) σε δεύτερο ιστότοπο “www.ktimatologio-athina.gr”. Πρακτικά ο πρώτος ιστότοπος δεν είναι ορατός στον επισκέπτη, ούτε καν σε σελίδα που παραπέμπει σε φόρμα τροποποίησης προσωπικών στοιχείων.

Στη σελίδα παραπομπής όπου ζητούνται προσωπικά και φορολογικά δεδομένα δεν υπάρχει ούτε καν κρυπτογράφηση της σύνδεσης (SSL/TLS), κάτι υποχρεωτικό βάσει Νόμου σε ανάλογες υπηρεσίες.

Επιπρόσθετα, η επισκόπηση των πληροφοριών ασφάλειας των συνδέσεων στην αρχική σελίδα (.com) όπου ζητείται η εισαγωγή ΑΦΜ δείχνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πιστοποίησης του ιδιοκτήτη».

Το γεγονός ότι οι παραπάνω ιστότοποι δεν είναι το κεντρικό σημείο εισόδου/υπηρεσιών της “Κτηματολόγιο Α.Ε.” (www.ktimatologio.gr), το ότι γίνεται αυτομάτως ανακατεύθυνση κατά την είσοδο, καθώς και τα στοιχεία που φαίνονται στις λεπτομέρειες ασφάλειας της σύνδεσης και στις εγγραφές WHOIS, παραπέμπουν ευθέως σε περίπτωση επίθεσης για υποκλοπή προσωπικών και φορολογικών δεδομένων πολιτών (phishing attack)1.

Σε αυτή την περίπτωση, βάσει της σχετικής νομοθεσίας (κανονισμός ΕΕΤΤ, οδηγία GDPR, κτλ), θα πρέπει να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από την Πολιτική Ασφάλειας (Security Policy) του νόμιμου οργανισμού, μεταξύ των οποίων είναι και η χωρίς καμία καθυστέρηση ενημέρωση των πολιτών.

Σε περίπτωση που δεν ισχύει το παραπάνω, δηλαδή πρόκειται για επίσημους ιστοτόπους του νόμιμου φορέα “Κτηματολόγιο Α.Ε.”, διαπιστώνονται σωρεία σοβαρότατων παραλήψεων ασφάλειας, οι οποίες ισοδυναμούν με παράνομες ενέργειες και νομικές διαδικασίες εναντίον όσων ενέκριναν ή/και υλοποίησαν τις παραπάνω υπηρεσίες.

Θυμίζουμε ότι ως Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας έχουμε επισημάνει παλαιότερα αντίστοιχες σημαντικότατες παραλείψεις ως προς την ασφάλεια σε κρατικές δομές και φορείς, όπως ενδεικτικά:

  • Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος (ΕΠΕ) ενημερώνει δημόσια για μια υπόθεση αποστολής διαφημιστικού μηνύματος (spam) που όπως διαπιστώθηκε προήλθε από H/Y εντός του δικτύου της Βουλής” (Ιούν/2016)2
  • Δελτίο Τύπου – Νέα αναβολή της αναβάθμισης ασφάλειας στις διαδικτυακές υπηρεσίες του TAXIS” (Οκτ/2016)3

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο νόμιμος φορέας “Κτηματολόγιο Α.Ε.”:

  1. Έχουν κάποια επίσημη διοικητική λειτουργική ένταξη στο φορέα οι ιστότοποι: “www.ktimatologio-athina.com”, “www.ktimatologio-athina.gr”;
  2. Είναι γνήσιο το παραπάνω, δηλαδή προερχόμενο από τον νόμιμο φορέα, ηλεκτρονικό μήνυμα email που παραπέμπει σε αυτά;
  3. Αν ναι, για ποιο λόγο δεν υπάρχουν στοιχεία ταυτοποίησης και πιστοποίησης του ιδιοκτήτη, δηλαδή του νόμιμου φορέα σε αυτά;
  4. Αν ναι, για ποιο λόγο στις συνδέσεις δεν παρέχονται οι προβλεπόμενες από το νόμο προδιαγραφές ασφάλειας για την προστασία των επισκεπτών και ειδικότερα στην εισαγωγή-υποβολή προσωπικών και φορολογικών τους δεδομένων;
  5. Αν όχι, έχετε εντοπίσει την εν λόγω ενέργεια ως επίθεση (phishing attack); Έχετε προβεί σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται βάσει Νόμου;

Σημειώνεται ότι ο ιστότοπος “ktimanet.gr” που αναφέρεται στο αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα είναι όντως διοικητικά και λειτουργικά ενταγμένος στις διαδικασίες ηλεκτρονικής κτηματογράφησης, όμως στο μήνυμα αναφέρεται μόνο συμπληρωματικά ή/και για λόγους πληροφόρησης, κάτι συνηθισμένο σε παρόμοιες επιθέσεις (phishing). Συνεπώς εδώ δεν εξετάζεται καθόλου ως τεκμήριο επιβεβαίωσης ή απόρριψης οποιουδήποτε από τα δύο ενδεχόμενα.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας4 μας όπως προβλέπεται από το Καταστατικό μας, αποτελεί συμβατική υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε τους πολίτες άμεσα και λεπτομερώς, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για επίθεση ή κάκιστη πρακτική, καθώς και στις δύο περιπτώσεις τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των προσωπικών και φορολογικών δεδομένων εκατομμυρίων πολιτών.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης