Κύπρος: Μάστιγα οι επικίνδυνες οικοδομές στη Λεμεσό.

185

  

Αρκετές είναι στη Λεμεσό οι οικοδομές που στην ολότητα ή μέρος τους θεωρείται ότι είναι πιθανόν να αποτελέσουν κίνδυνο για τους πολίτες, γεγονός που υποχρεώνει τις αρμόδιες τοπικές Αρχές να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση «κυνηγώντας» με κάθε νόμιμο τρόπο τους ιθύνοντες.
Μεγάλος αριθμός, ίσως εκατοντάδων οικοδομών, πολυώροφων κυρίως, κτηρίων στη Λεμεσό στην περιοχή που οριοθετείται βόρεια του παραλιακού μετώπου, στην περιοχή του ιστορικού κέντρου της πόλης και στην περιοχή Νεάπολης αφού, όπως επισημαίνουν πολιτικοί μηχανικοί και άλλοι ειδικοί, λόγω φθοράς από τον χρόνο ή και κακής κατασκευής, κρίνονται επικίνδυνες.
Όπως διευκρινίζεται, πρόκειται κυρίως για πολυκατοικίες που έχουν κτιστεί από το 1974 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 όταν εφαρμόστηκε ο αντισεισμικός κώδικας, κάποιες ισόγειες ή μονώροφες κατοικίες που έχουν κτιστεί την ίδια περίοδο, αλλά και παλαιότερα υποστατικά κτισμένα με πέτρες ή πλίνθους.
Όσοι πολιτικοί μηχανικοί ασχολήθηκαν με την επιδιόρθωση πολυκατοικιών και κατοικιών που κτίστηκαν στην εικοσαετία μετά το 1974, διαπιστώνουν ότι οι κολώνες, οι δοκοί και τα μπαλκόνια έχουν σοβαρά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας σειράς γεγονότων, όπως η ύπαρξη ρωγμών που δημιουργούνται λόγω οξείδωσης των σιδέρων και επιτρέπουν μεγαλύτερη διείσδυση της υγρασίας μέσα στο μπετόν με αποτέλεσμα να προκαλείται πιο έντονη οξείδωση.
Άλλη αιτία είναι οι χαμηλές αντοχές και γενικά η κακή ποιότητα στο μπετόν που δεν οφείλεται κατ’ ανάγκην στην οξείδωση των σιδέρων, αλλά στην κακή ανάμιξη, στην ανεπάρκεια τσιμέντου, στην απουσία δονητή και στην κακή τοποθέτηση.
Σημαντικός παράγοντας δημιουργίας του προβλήματος είναι και η παντελής έλλειψη συνδετήρων στις συμβολές των δοκών με τις κολώνες, όπως και η κακή τοποθέτηση των σιδέρων στις συνδέσεις τους, αλλά και η έλλειψη επαρκούς επικάλυψης του σιδέρου από το μπετόν.
Σχετικά στοιχεία για την κατάσταση των επικίνδυνων οικοδομών παρέθεσε στον «Φ» o δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης, επισημαίνοντας τα σοβαρά προβλήματα, κυρίως ασφάλειας, τα οποία προκύπτουν από την ύπαρξη μεγάλου αριθμού οικοδομών που λόγω χρόνου και έλλειψης συντήρησης είναι πιθανόν να καταστούν δυνητικά επικίνδυνες. Γεγονός που έχει επαληθευτεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια με τις πτώσεις μπαλκονιών ή οικοδομικών τμημάτων από πολυώροφες οικοδομές, με αποτέλεσμα μόνο την πρόκληση αρκετών υλικών ζημιών, χωρίς ευτυχώς την ύπαρξη θυμάτων.
Μιλώντας με αριθμούς, ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια στάλθηκαν προειδοποιητικές επιστολές σε ιδιοκτήτες και διαχειριστικές επιτροπές πολυκατοικιών 230 περίπου δυνητικά επικίνδυνων κτηρίων που χρήζουν συντήρησης ή/και επισκευής, με την υπόδειξη της συντήρησής τους.
Από αυτές όμως τις περιπτώσεις υπήρξε ανταπόκριση σε περίπου 50. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεμεσού έχει αποφασίσει την κήρυξη περίπου 130 οικοδομών ή/και τμημάτων οικοδομών ως επικίνδυνες.
Σε περίπου 40 περιπτώσεις ο δήμος προέβη σε άμεση λήψη μέτρων, όπως κατεδάφιση επικίνδυνων μπαλκονιών ή στήριξή τους, έτσι ώστε να αποτραπούν τα χειρότερα. Σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες δεν έχουν ακόμα καταβάλει το αντιπροσωπευτικό κόστος των εργασιών που δαπανήθηκε από τον δήμο.
Σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Νικολαΐδης, το κόστος αυτό ανακτάται με αστική αγωγή από τους ιδιοκτήτες και ταυτόχρονα εγγράφεται σαν επιβάρυνση πάνω στο ακίνητο και οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να πωλήσουν ή να μεταβιβάσουν την οικοδομή τους, αν προηγουμένως δεν εξοφλήσουν τις οφειλές τους στον δήμο.
Οι υπόλοιπες περιπτώσεις δυστυχώς εκκρεμούν. Ο κύριος λόγος είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος από τους ιδιοκτήτες και η δυσκολία συντονισμού/ανταπόκρισης λόγω μεγάλου αριθμού συνιδιοκτητών.
Καλούνται οι ιδιοκτήτες  να λαμβάνουν μέτρα
Ο Δήμος Λεμεσού επαναφέρει το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών αλλά και των οικοδομών που χρήζουν συντήρησης, υπενθυμίζοντας τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
«Σύμφωνα με τον Νόμο περί Οδών και Οικοδομών και τον περί Δήμων Νόμο, επικίνδυνη οικοδομή είναι η οικοδομή που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση που να είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια των διαμενόντων σ’ αυτήν ή των γειτόνων ή των διερχομένων» αναφέρει ο δήμος, σημειώνοντας ότι όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη οικοδομής που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, το Δημοτικό Συμβούλιο την κηρύσσει επικίνδυνη και αποστέλλει ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη της για λήψη μέτρων για άρση της επικινδυνότητας σε τακτή προθεσμία.
Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση και κριθεί ότι η κατάσταση επιβάλλει άμεση λήψη μέτρων, προστίθεται, ο δήμος προχωρεί σε άρση της επικινδυνότητας και προβαίνει ακολούθως σε λήψη μέτρων για είσπραξη των εξόδων με αστική αγωγή και ταυτόχρονη εγγραφή επιβάρυνσης επί του ακινήτου.
Στον νόμο επίσης προβλέπεται ότι η μη συμμόρφωση ιδιοκτήτη σε ειδοποίηση του δήμου για άρση επικινδυνότητας συνιστά ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση δώδεκα (12) μηνών, ή πρόστιμο €10.000 ή και οι δύο ποινές μαζί. Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν να επιβληθούν και διοικητικά πρόστιμα.
Ο δήμος καλεί τους ιδιοκτήτες οικοδομών να ελέγχουν σε τακτική βάση τις οικοδομές τους και να προβαίνουν στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για συντήρησή τους υπό την επίβλεψη αδειούχου πολιτικού μηχανικού, ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο να καταστούν επικίνδυνες με όλα τα δυσάρεστα επακόλουθα για την ασφάλεια τόσο των ιδίων όσο και των συμπολιτών τους.
Καλείται επίσης το κοινό όπως όταν περιέρχονται στην αντίληψή του περιπτώσεις οικοδομών που ενδέχεται να είναι επικίνδυνες ή να έχουν επικίνδυνα στοιχεία όπως μπαλκόνια, στηθαία κ.λπ., να ενημερώνει τις Τεχνικές Υπηρεσίες του δήμου, στα τηλ. 25 884300, 25 884311, ή το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών στο τηλ. 25 884331.
 
Ιάσονας Ιάσονος