Μειώνονται οι παροχές σε χρήμα για χιλιάδες ασφαλισμένους

195

  

Σε ενιαίους κανόνες και κοινές παροχές σε χρήμα για όλους τους ασφαλισμένους αναμένεται, μετά από καθυστέρηση ενός χρόνου, να προχωρήσει από φέτος ο ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να βγουν μειωμένοι χιλιάδες ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των πρώην ευγενών ταμείων (ΔΕΚΟ), του Δημοσίου και αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες οι οποίοι τύγχαναν πλούσιων παροχών σε χρήμα, για επιδόματα ασθένειας ή έξοδα κηδείας σε αντίθεση με τους ασφαλισμένους άλλων ταμείων (ΙΚΑ-ΟΓΑ κλπ) όπου οι παροχές είναι περιορισμένες.

Η καθυστέρηση στη χορήγηση ενιαίων παροχών σε όλους τους ασφαλισμένους των ταμείων, με την έκδοση ενιαίου κανονισμού παροχών, αποδίδεται από το υπουργείο Εργασίας στη δυσκολία του εγχειρήματος να εξισωθούν ανόμοιες, μέχρι σήμερα, παροχές που χορηγούν τα ταμεία κύριας ασφάλισης πριν αυτά υπαχθούν, προς το παρόν μόνο διοικητικά, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Η έκδοση του ενιαίου κανονισμού παροχών, που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο ύψος των χορηγούμενων παροχών του κάθε Ταμείου, όπως στο επίδομα ασθενείας ή στα έξοδα κηδείας, στο επίδομα κατασκήνωσης και τοκετού αλλά και σε άλλες παροχές, όπως στα αναπηρικά επιδόματα ή στα επιδόματα εργατικού ατυχήματος. Οι αλλαγές, σύμφωνα με γνώστες της ασφάλισης, θα οδηγήσουν σε παροχές εφάμιλλες των επιπέδων που χορηγεί σήμερα το πρώην ΙΚΑ.

Τι παροχές σε χρήμα λαμβάνουν σήμερα οι ασφαλισμένοι των πρώην ασφαλιστικών ταμείων

– Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο των τραπεζών (με εξαίρεση την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδας ) λαμβάνουν από το ταμείο τους για έξοδα κηδείας έως 2.900 ευρώ , για επίδομα συμπαράστασης , δηλαδή για αμοιβή βοηθού σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας έως 550 ευρώ μηνιαίως ,και για  παροχή ασθένειας το 100% των ημερομισθίων .

– Το πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ  καταβάλλει στους ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους έως 1570 ευρώ ως έξοδα κηδείας , 450 ευρώ ως επίδομα κατασκήνωσης και έως 1000 ευρώ ως παροχή ασθένειας.

– Το πρώην ΤΣΜΕΔΕ (ταμείο μηχανικών) καταβάλει επίδομα μητρότητας ύψους 800€  και έξοδα κηδείας 1.713,16€

– Μόνο στις περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας και παραπληγίας  ( εξωιδρυματικό επίδομα)  ενώ το επίδομα κατασκήνωσης δίνεται μετά από αίτηση από τον ΟΑΕΔ με εισοδηματικά κριτήρια.

newpost.gr