Μελέτη της Ε.Ε. για Χρήση του LNG στις Μεταφορές Επιβατών και Εμπορευμάτων στα Ελληνικά Νησιά

58

  

lngΠερίπου 600.000 ευρώ θα διαθέσει η Ε.Ε. για την διεξαγωγή μελέτης που θα αφορά την προώθηση της χρήσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ- LNG), στις ελληνικές θαλάσσιες μεταφορές, στο πλαίσιο του προγράμματος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Ένα οικολογικότερο και φτηνότερο ΥΦΑ θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών από μεταφορές και στη μείωση του κόστους προμήθειας καυσίμων στο Αιγαίο Πέλαγος. Στόχος της μελέτης είναι η προώθηση της χρήσης του ΥΦΑ στις θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των ελληνικών νησιών, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Η μελέτη θα φέρει σε επαφή ορισμένους από τους σημαντικότερους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να προσδιοριστούν το τεχνικό και το οικονομικό πλαίσιο για την χρησιμοποίηση του ΥΦΑ ως καυσίμου πλοίων στο νότιο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, η ομάδα θα εξετάσει τις κυριότερες επιλογές σε επίπεδο αλυσίδας εφοδιασμού, απαιτούμενων μετεξοπλισμών (retrofits) και υποδομών στους λιμένες, τα πλοία και τα ναυπηγεία καθώς και τα επιχειρησιακά σχέδια κάθε φορέα. Από το έργο θα προκύψουν προτάσεις προς την ελληνική κυβέρνηση με σκοπό τη στήριξη της νομοθετικής διαδικασίας στον τομέα αυτό.

Το έργο επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από την ΕΕ με τη συνδρομή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα εργασιών ΔΕΔ-Μ 2013, προτεραιότητα «Απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές/υποκατάσταση του πετρελαίου ή μείωση του περιβαλλοντικού κόστους».

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τονINEA, τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο θα ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2015.

 

 

energia.gr