Μπλόκο στα δημόσια έργα τον Οκτώβριο προτείνουν μηχανικοί του Δημοσίου

149

  

Οι μηχανικοί του Δημοσίου στη Μαγνησία θα προτείνουν στην Ομοσπονδία τους «μπλόκο» στα δημόσια έργα τον Οκτώβριο για να υπάρξει πίεση που θα οδηγήσει σε λύση των προβλημάτων του κλάδου, ενώ η ΕΜΔΥΔΑΣ αναφέρεται ενδεικτικά στην τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Ο πρόεδρος κ. Αναστασίου κάνει λόγο για εγκατάλειψη των τεχνικών υπηρεσιών σε φορείς του δημοσίου και επιλογές προϊσταμένων χωρίς αιτιολόγηση και εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας.

«Η Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οδεύει σε φάση διάλυσης» σύμφωνα με την ΕΜΔΥΔΑΣ, λόγω υποστελέχωσης. Τα τμήματα μελετών και κατασκευών είναι κενά τα τελευταία πέντε χρόνια και καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα στην εκπόνηση μελετών και έργων. Υπάρχουν επίσης σοβαρά προβλήματα στην επιλογή προϊσταμένων και καταγγέλλεται ότι για να καλυφθούν τα κενά ανατίθενται χωρίς σύννομο τρόπο παράλληλα καθήκοντα σε υπαλλήλους μηχανικούς, που είναι ελάχιστοι. Για το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η ΕΜΔΥΔΑΣ πέτυχε να πάψει η πρακτική αποστολής μηχανικών για επιβλέψεις, με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα.

Η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας λειτουργεί και αποδίδει σύμφωνα με την ΕΜΔΥΔΑΣ καθώς εκτελεί και έργα άλλων φορέων, ενώ η ΕΜΔΥΔΑΣ επισημαίνει πως οι επιλογές προϊσταμένων δεν γίνονται με κομματικά κριτήρια. Για τον Δήμο Βόλου δεν υπάρχει κρίση καθώς δεν έχει γίνει συνάντηση ούτε με τους υπαλλήλους ούτε με τον δήμαρχο».

e-thessalia.gr