Νέος Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

184

  

skoupidiaΣτην απόφαση να ανατεθούν καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στον Ευάγγελο Καπετάνιο προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Έρευνας, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής) έλαβε το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ο Ε. Καπετάνιος  θα αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση για το χρονικό διάστημα των δύο ετών.

Η σχετική απόφαση προβλέπει ότι η θητεία θα μπορεί να παρατείνεται.

Η απόφαση συνυπογράφεται από τον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Εσωτερικών.

 

 

Πηγή: localit.gr