Οι αλλαγές στην περιβαλλοντική αδειοδότηση – Το σχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

192

  

Τις αλλαγές και τις προτεραιότητες για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Αραβώσης, νέος γενικός γραμματέας Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο σχετικής ημερίδας της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, όπου ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το «Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής 2018-2040» και αναλύθηκε διεξοδικά η επιρροή της χωροθέτησης και της αδειοδότησης στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Ψηφιακές υπηρεσίες

Ειδικότερα στην ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στις 26/06/2019 στην αίθουσα κεντρικών εκδηλώσεων στο ΕΒΕΑ, ο καθ. Κων/νος Αραβώσης, Σύμβουλος Περιβάλλοντος του νυν Πρωθυπουργού κ. Κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είναι πλέον νέος γενικός γραμματέας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ  διαβεβαίωσε για την απόλυτα θετική στάση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τα Επιχειρηματικά Πάρκα, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη υλοποίησης προγράμματος οργάνωσης των άτυπων συγκεντρώσεων. Λόγω της εξειδίκευσης του, ο καθ. Κ. Αραβώσης ερμήνευσε τα Επιχειρηματικά Πάρκα ως το πιο φιλικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων για την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περιέγραψε συνοπτικά τις προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας στην απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότηση. Αναφέρθηκε σε μια σειρά θεσμικών θεμάτων που αφορούν στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, στην ενοποίηση των ψηφιακών υποβάθρων, στην θεσμοθέτηση της δυνατότητας outsourcing υπηρεσιών περιβαλλοντικής υφής κλπ. Ειδικά σε ότι αφορά στα Επιχειρηματικά Πάρκα, δήλωσε την καταρχήν συμφωνία του για τη μετάπτωση τους στην Περιβαλλοντική Κατηγορία Β’ σύμφωνα με τις προτάσεις της ΚΕΕ, τις οποίες άκουσε με προσοχή ενώ δήλωσε ξεκάθαρα επιθυμία και διαθεσιμότητα συνεργασίας με την Ένωση, απευθύνοντας ανοικτή πρόσκληση προς αυτήν.

Η μελέτης της  ReDePlan AE

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας ενημερώθηκαν αναλυτικά τα Επιμελητήρια και κάθε ενδιαφερόμενος, Φορέας ή επιχείρηση, για το περιεχόμενο της πανελλαδικής Έρευνας – Μελέτης που διεξήγαγε η ReDePlan AE για λογαριασμό της ΚΕΕ, με σκοπό την διατύπωση προτάσεων κατά το τελικό στάδιο της διαβούλευσης που διεξήχθη επί των αποτελεσμάτων της (της Μελέτης). Αντικείμενο της Μελέτης είναι ο προσδιορισμός του πλήθους, του μεγέθους και της φύσης των Επιχειρηματικών Πάρκων που πρέπει να αναπτυχθούν στην ελληνική επικράτεια, όπως αυτά προσδιορίστηκαν με βάση κριτήρια και στοιχεία χωροταξίας και οικονομικής βιωσιμότητας, καθ’ υπόδειξη των επιχειρήσεων και των Επιμελητηρίων.

Ο διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ των παρευρισκόμενών, τόσο κατά το άνοιγμα της Ημερίδας από τους υψηλούς προσκεκλημένους όσο και κατά τη διάρκεια της, ήταν εξαιρετικά γόνιμος και δημιουργικός. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι συγκεκριμένες αναφορές των ομιλητών στο πάνελ συζήτησης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν «έξω από τα δόντια» και να αναφερθούν στα πραγματικά προβλήματα των επιχειρήσεων της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής στη χωροθέτηση και την αδειοδότηση, τη λειτουργία και τα ψηλά διοικητικά κόστη που καταβάλλονται για να την εξασφαλίσουν. Εξίσου γόνιμες και χρήσιμες κρίνονται οι προτάσεις και δεσμεύσεις των ομιλητών που αντλούν το ρόλο τους από διάφορες πολιτικές και επιχειρησιακές αναφορές.

Κοινό σημείο όλων των τοποθετήσεων και κοινή αγωνία όλων των ομιλητών, ιδίως των εκπροσώπων της βιομηχανίας ήταν ότι η κατάσταση της εκτός σχεδίου δόμησης και των άτυπων συγκεντρώσεων πρέπει να τελειώσει. Δεν πάει άλλο…

Οι τοποθετήσεις

Ο κ. Κων/νος Μίχαλος, Πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, ανοίγοντας την ημερίδα αναφέρθηκε στις επίμονες και πολύχρονες προσπάθειες της επιμελητηριακής κοινότητας για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου χωροθέτησης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων και σημείωσε ότι η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων αποτελεί μια καθιερωμένη πρακτική διεθνώς, για την προσέλκυση επενδύσεων, για τη στήριξη της βιομηχανικής παραγωγής και του εμπορίου, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος.Αναφερόμενος ειδικότερα στο νομοθετικό πλαίσιο, όπως έως σήμερα έχει διαμορφωθεί, τοποθετήθηκε για την αναγκαιότητα περαιτέρω βελτίωσης τους ιδίως σε θέματα απλοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίαςμε σκοπό να επισπευσθεί ο απαιτούμενος χρόνος αδειοδότησης των επιχειρηματικών πάρκων, κατά ένα με δύο χρόνια, καθώς και σε θέματα χρηματοδοτικών κινήτρων και ειδικών διατάξεων του νόμου FastTrackγια τους Οργανωμένους Υποδοχείς. Ο κ. Μίχαλος ανέδειξε το «Εθνικό σχέδιο ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας 2018 – 2040» της ΚΕΕ και απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους ζήτησε τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις τους για τη βελτίωση του. Σκοπό της ΚΕΕ είναι η υιοθέτηση του αλλά και η υλοποίηση του περιεχόμενου του από τους αρμόδιους, με αφετηρία τα Οινόφυτα που ανοίγουν το δρόμο για την πολεοδομική οργάνωση των 55 άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων στην Ελληνική Επικράτεια, οι οποίες έχουν καταγραφεί στην έρευνα της Ένωσης.

Ο πρώην Αν. Υπουργός Ανάπτυξης κ. Σ. Πιτσιόρλας, ανακεφαλαιώνοντας την εμπειρία του από την θητεία του, ειδικότερα σε ότι αφορά στη βιομηχανική χωροθεσία, ανέδειξε την ανάγκη οργάνωσης των επιχειρήσεων σε Υποδοχείς ως μείζον θέμα πρώτης προτεραιότητας για την ανταγωνιστικότητα τους στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο.Αναφέρθηκε στις δυνατότητες που συνδέονται με το θέμα όσον αφορά στην δημιουργία των προϋποθέσεων για την υλοποίηση σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού, κυκλικής οικονομίας και καθαρής ενέργειας που αποτελούν τις σύγχρονες προκλήσεις για τη βιομηχανία και τα logistics διεθνώς. Κρίσιμακαι σημαντικά θέματα που ανεδείχθησαν από τον πρώην Υπουργό ήταν και:

  • Η ανάγκη διατύπωσης και εφαρμογής μιας διαφορετικής στρατηγικής για την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, στη βάση κριτηρίων που θα επιλύουν τα προβλήματα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και θε συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, θέτοντας στην κρίση όλων των αρμοδίων την ανάκτηση της ΕΤΒΑ από το Ελληνικό Δημόσιο, έστω και για κάποιο διάστημα, υπό την έγκριση της ΕΕ, προκειμένου να καταστεί εφικτή μια διαφορετική στρατηγική ανάπτυξης και διαχείρισης των Επιχειρηματικών Πάρκων
  • Η ανάγκη άμεσης οργάνωσης των άτυπων συγκεντρώσεων και την μετατροπή τους σε Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης, σε συνδυασμό με την βελτίωση και κατασκευή έργων πρόσβασης και διασύνδεσης των βιομηχανικών περιοχών με βασικές οδούς, σιδηροδρομικές γραμμές και δίκτυα.

Ο κ. Φ. Σπανός, νεοεκλεγής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, με πλούσια εμπειρία λόγω της θέσης του Αντ/ρχή Ευβοίας που κατέχει έως σήμερα, είχε την ευκαιρία να χαιρετίσει την Ημερίδα και ως εκπρόσωπος της μεγαλύτερης βιομηχανικής περιοχής της χώρας στα Οινόφυτα. Να βεβαιώσει για τις προθέσεις και τα σχέδια του για την προώθηση του σχεδίου εξυγίανσης της περιοχής, σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις. Ο κ. Σπανός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο και τη σπουδαιότητα της βιομηχανικής ανάπτυξης της περιοχής του και της χώρας γενικότερα, δηλώνοντας την αμέριστη στήριξη του και θέτοντας ταυτόχρονα τους όρους για την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι ευχή και επιθυμία όλων.

Στο διάλογο που ακολούθησε υπό τον άψογο συντονισμό του κ. Μ. Σιαμίδη, Αντιπροέδρου του ΕΒΕΑ, είχαν την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν τις σκέψεις και τις προτάσεις τους έγκριτοι ομιλητές και προσκεκλημένοι που έλαβαν το λόγο για αυτό το σκοπό.

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Α. Μακρυκώστας προχώρησε σε ένα συνοπτικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ειδικότερα για το αντικείμενο της Ημερίδας, αναφέρθηκε στην υιοθέτηση των προτάσεων της ΚΕΕ στις νομοθετικές βελτιώσεις που είχαν πρόσφατα ψηφιστεί για τα Επιχειρηματικά Πάρκα. Αναγνώρισε την ύπαρξη προβλημάτων όσον αφορά στην έλλειψη προγραμμάτων χρηματοδότησης των Επιχειρηματικών Πάρκων και ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις προσπάθειες που γίνονται με σκοπό τη δημιουργία του κατάλληλου χρηματοδοτικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση επενδύσεων στην μετατροπή των άτυπων συγκεντρώσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης. Δήλωσε δε, τόσο αυτός όσο και η Γραμματεία Βιομηχανίας είναι ανοιχτοί στην αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων της ΓΓΒ, με βάση την κριτική που αυτό έχει δεχθεί και τις προτάσεις των φορέων.

Ο κ. Ν. Ροδόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Logistics, εξέφρασε την απόλυτη συμφωνία του στη θέση της ΚΕΕ για την ανάγκη εγκατάστασης της εφοδιαστικής σε Επιχειρηματικά Πάρκα μεικτού τύπου, όπως αυτά έχουν εξελιχθεί και θα εξελίσσονται σύμφωνα με τους κανόνες της οικονομίας και της αγοράς. Διατύπωσε για άλλη μία φορά, την έντονη αντίθεση του κλάδου στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων της ΓΓΒ και πρόβαλε το Εθνικό Σχέδιο της ΚΕΕ ως πραγματική βάση και εργαλείο για την δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου που θα στηρίζεται στην πραγματική οικονομία και τις ανάγκες της. Αναφερόμενος στην ανταγωνιστικότητα και την περιβαλλοντική προστασία ως δύο παραμέτρους βιώσιμης ανάπτυξης που πρέπει να συνυπάρχουν, πήρε καθαρή θέση για την μετατροπή των άτυπων συγκεντρώσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης και εξέφρασε τη σοβαρή ανησυχία και διαφωνία του για την κατάσταση που επικρατεί και αναμένεται να συνεχιστεί στην αχαρακτήριστη ζώνη Ασπροπύργου, αφού δεν βρέθηκαν πολιτικό σχέδιο και χρηματοδοτικά κίνητρα που θα συνέβαλλαν στην μετατροπή της σε Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης.

Ο κ. Θ. Καραντινός, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της ΕΠΙΧΕΙΠΑ Ελευσίνας ΑΕ και εκπρόσωπος του ΣΒΑΠ, γνωστοποίησε την ξεκάθαρη θέση του Συνδέσμου για την οργάνωση των επιχειρήσεων σε πολεοδομημένους χώρους. Επέμεινε στην ανάγκη οργάνωσης των άτυπων συγκεντρώσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα και αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται στις επιχειρήσεις από την εγκατάσταση τους σε Πάρκα, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση εναντίον της δόμησης εκτός σχεδίου.Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη να βρεθούν οικονομικά κίνητρα για τον περιορισμό των οικονομικών υποχρεώσεων που δημιουργούνται στους ιδιοκτήτες και τις επιχειρήσεις μέσα σε Πάρκα, με την καταβολή της εισφοράς σε χρήμα όταν και εφόσον πρόκειται να πολεοδομηθούν.

Ο κ. Δ. Μανδάλακας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βορείου Αττικής που λειτουργεί για δεκαετίες την βιομηχανία του στην άτυπη συγκέντρωση του Κρυονερίου, παρουσίασε με πολύ καθαρό και αντικειμενικό τρόπο τα τεράστια προβλήματα των επιχειρήσεων σε αυτές τις περιοχές (τις άτυπες συγκεντρώσεις). Προκαλώντας θετικά τους παρευρισκόμενους, μίλησε για τις μηδενικές προϋποθέσεις που υφίστανται για υψηλή ανταγωνιστικότητα και προσέλκυση νέων επενδύσεων, καθώς βρίσκεται σε μία περιοχή χωρίς δίκτυα που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση από το 1972. Αναφερόμενος σε ακόμα πιο ιδιαίτερα προβλήματα της άτυπης συγκέντρωσης του Κρυονερίου, μίλησε για τη σύγχυση που επικρατεί για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, καθώς και για τα δυσβάσταχτα δημοτικά τέλη και το κόστος υδροδότησης της βιομηχανίας. Ο κ. Μανδάλακας, απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, δήλωσε ότι «αν οι άτυπες περιοχές δεν οργανωθούν, δεν υπάρχει ελπίδα». Αξιολογώντας την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, δήλωσε αισιόδοξος και έτοιμος, μαζί με τις άλλες επιχειρήσεις, να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την οργάνωση της περιοχής τους, με σκοπό να αξιοποιήσουν τα κίνητρα της νομοθεσίας π.χ. δημοτικά τέλη που πρόσφατα θεσμοθετήθηκαν.

Ο κ. Π. Μαντάς, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΠΑΣΕΒΙΠΕ), ανέδειξε με δραματικό τρόπο την κατάσταση, στην οποία βρίσκονται οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις στις ΒΙΠΕ της ΕΤΒΑ. Ζήτησε την ενεργοποίηση κάθε αρμοδίου για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να εκλείψουν τα αρνητικά πρότυπα που απομακρύνουν τις επιχειρήσεις από την ιδέα εγκατάστασης τους σε Επιχειρηματικά Πάρκα. Ανέδειξε ως κύριο θέμα των επιχειρήσεων εντός ΒΙΠΕ αυτό του Κανονισμού Λειτουργίας που εφαρμόζει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, χαρακτηρίζοντας τον ως λεόντειο, με μονομέρεια σε πλήθος διατάξεων που πρέπει να τροποποιηθούν. Έκανε ιδιαίτερες αναφορές στα προβλήματα – ελλείμματα υποδομών που καταγράφονται στις ΒΙΠΕ, σε μία πρακτική οικοπεδοποίησης κοινόχρηστων χώρων και οδών που υλοποιείται χωρίς να ερωτώνται όλες οι επιχειρήσεις, εκτιμώντας ότι αυτή η πρακτική μειώνει την αξία των οικοπέδων τους. Προκειμένου να εκλείψουν διαμαρτυρίες, αιτιολογημένες ή μη, απαίτησε την τήρηση κανόνων διαφάνειας όσον αφορά στις χρεώσεις και την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών και στη μεταχείριση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Θεώρησε ως ιδιαίτερα θετικό μήνυμα την ψήφιση της νέας νομοθεσίας που δημιουργεί τη δυνατότητα αναψηλάφησης του Κανονισμού Λειτουργίας όταν το ζητήσει το 20% των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, ευχαρίστησε την ΚΕΕ για την υποστήριξη της σε αυτή την επιτυχία και ζήτησε από τη νέα κυβέρνηση ενόψει των εκλογών (τότε) να συνεχιστεί αυτή η πολιτική, προκειμένου να καταργηθεί κάθε προνομιακό δικαίωμα της ΕΤΒΑ π.χ. διαχειριστική αμοιβή 20%που φαίνεται να είναι νομικά προβληματικά στο ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων, όπως έχει γνωμοδοτήσει η νομική υποστήριξη του Συνδέσμου.

Η κα Μ. Καραβασίλη – Χόνδρου, πρώην Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ ΥΠΕΚΑ & Πρόεδρος ECOCITY, ξεδιπλώνοντας την πολύχρονη εμπειρία της σε δομές και προσπάθειες περιβαλλοντικής προστασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της ρύπανσης του Ασωπού και του υδροφόρου ορίζοντα στην άτυπη βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου, τονίζοντας την τεράστια σημασία της ενεργοποίησης των ρυθμίσεων για την ίδρυση και ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης στην εν λόγω περιοχή και την οριοθέτηση του Επιχειρηματικού Πάρκου. Ενίσχυσε τους προβληματισμούς όλων όσων είχαν προηγηθεί, καθώς αναφέρθηκε στη σημασία της ένταξης στον σχεδιασμό των βιομηχανικών περιοχών ολοκληρωμένων Σχεδίων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΔΠ). Επεσήμανε επιπλέον τους στόχους και τις αρχές σχεδιασμού που πρέπει να τηρούνται με άξονα την πράσινη επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Τέλος, ανέδειξε την ανάγκη διοχέτευσης επιπλέον κινήτρων, εκ μέρους του κράτους, προκειμένου τα Επιχειρηματικά Πάρκα να γίνουν πιο ελκυστικά για τις επιχειρήσεις, καθώς αποτελούν τον κατεξοχήν προνομιακό χώρο για την οικονομική ανάπτυξη στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, μέσα από την εφαρμογή συλλογικών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων και εν τέλει βιομηχανικής συμβίωσης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Όλα τα παραπάνω που αποτέλεσαν πλούσια στοιχεία διαλόγου και αφετηρίας για νέες προσπάθειες της ΚΕΕ, στηρίχθηκαν και έλαβαν αφορμές στην παρουσίαση που προηγήθηκε από τον κ. Μανώλη Μπαλτά, Δ/ντα Σύμβουλο της ReDePlanAE Consultants που είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕ σε θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική  2018 – 2040 που απετέλεσε το αντικείμενο της Ημερίδας, παρουσιάστηκε πλήρως και αναλυτικά η έρευνα που διενεργήθηκε από τη ReDePlanAE, σχετικά με:

  1. Τις απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις των Επιμελητηρίων για το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων που εκπονήθηκε από τη ΓΓΒ
  2. Για τα αναλυτικά στοιχεία γεωγραφικής θέσης, εκτάσεων, χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού υλοποίησης Επιχειρηματικών Πάρκων που πρέπει να κατασκευαστούν στην ελληνική επικράτεια μέχρι το 2040 που ήταν και το αντικείμενο του Εθνικού Σχεδίου που μελέτησε η ReDePlanAE.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και:

  • Για το νέο δίκαιο αδειοδότησης και τις προτάσεις βελτίωσης που έχουν διατυπωθεί από την επιμελητηριακή κοινότητα
  • Για τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση των άτυπων συγκεντρώσεων, τα δημοτικά τέλη και γενικότερα τα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται από τη συγκέντρωση τους σε Οργανωμένου Υποδοχείς

Με το κλείσιμο της Ημερίδας, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση επί της Μελέτης – Έρευνας, αναδεικνύοντας τα κύρια συμπεράσματα της, τα οποία αφορούν ιδίως:

  1. Στην άμεση απόσυρση και πλήρη αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων της ΓΓΒ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά προβλήματα και οι αποκλίσεις που εντοπίστηκαν σε αυτό, σε σχέση με τα πραγματικά χωρικά και θεσμικά στοιχεία χωροθέτησης των επιχειρήσεων που καταχωρήθηκαν από τα Επιμελητήρια στην ελληνική επικράτεια.
  2. Στην ανάδειξη των προβλημάτων των επιχειρήσεων όσον αφορά στη χωροθέτηση και αδειοδότηση τους αλλά και στην αναμφίβολη υποστήριξη των Επιμελητηρίων στην ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων, με προτεραιότητα τα Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης στις περιοχές άτυπων συγκεντρώσεων, εάν και εφόσον επιλυθούν συγκεκριμένα θεσμικά και χρηματοδοτικά προβλήματα με λύσεις που υποδεικνύονται από αυτά (τα Επιμελητήρια)
  3. Στην σαφή υπόδειξη περιοχών που υποδεικνύονται στην Ελληνική Επικράτεια για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης σε ισάριθμες περιοχές άτυπων συγκεντρώσεων, καθώς και νέων Επιχειρηματικών Πάρκων σε αδόμητες εκτάσεις.

Τέλος σημειώνεται ότι το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων 2018-2040», πρόκειται να κατατεθεί στην Κυβέρνηση τις αμέσως προσεχείς ημέρες, συνοδευόμενο από το αναλυτικό τεύχος της έρευνας – μελέτης της ReDePlanAE, που τεκμηριώνει τις προτάσεις και τα συμπεράσματα του.

ecopress.gr