Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ δεν έβγαλαν τα λεφτά τους – ECA

48

  

APEΟι επενδύσεις που έγιναν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πολύ ακριβές σε σχέση με την απόδοσή τους αναφέρει σε έκθεσή του το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ (ECA) και επισημαίνει ότι η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κριτήριο ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του 2020.

Η ΕΕ έχει θέσει τον στόχο της διείσδυσης των ΑΠΕ σε ποσοστό 20% στο συνολικό ενεργειακό μείγμα μέχρι το 2020. Ο τελευταίος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός προέβλεπε τη δέσμευση κεφαλαίων ύψους 7,4 δισ. Ευρώ από τα ταμεία ευρωπαϊκής συνοχής για την ολοκλήρωση έργων ΑΠΕ.

To ECA διαπίστωσε ότι τα κονδύλια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα, καθώς πολλά έργα δεν ήταν αποδοτικά ούτε από οικονομικής ούτε από παραγωγικής σκοπιάς.

“Στην πλειονότητά τους τα έργα που ελέγξαμε είχαν τη σχεδιαζόμενη ισχύ” αναφέρει ο επικεφαλής ελεγκτής της μελέτης Κουρτ Μπάουμγκαρτζ.

“Ωστόσο, οι στόχοι της ηλεκτροπαραγωγής είτε δεν επιτεύχθηκαν είτε δεν μετρήθηκαν και καθώς τα έργα δεν συνεισέφεραν το μέγιστο της δυναμικότητάς τους για τους ευρωπαϊκού στόχους, την ίδια στιγμή που δεν επιδοτήθηκαν και τα οικονομικά αποδοτικότερα από αυτά, μπορούμε να πούμε ότι τα χρήματα του ευρωπαίου φορολογούμενου είχαν περιορισμένη προστιθέμενη αξία” πρόσθεσε ο Μπάουμγκαρτζ.

Οι ελεγκτές συνέστησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν σταθερό νομικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και να βρουν τρόπους ομαλότερης ενσωμάτωσής τους στο δίκτυο.

Συνέστησαν επίσης την ανάγκη αξιολόγησης των νέων έργων με βασικό κριτήριο επιλογής την οικονομική απόδοση των επενδύσεων.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στις 8 Ιουλίου και είναι διαθέσιμη εδώ.

econews.gr