Πάρτε μέρος σε Έρευνα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ: Πώς επιδρά περπάτημα και η ποδηλασία στην υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών;

167

  

ΈΡΕΥΝΑ: Πώς επιδρά το περπάτημα και η ποδηλασία στην υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών;

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη των συστημάτων μεταφορών έχει ευνοήσει τις μετακινήσεις με μηχανοκίνητα μέσα, αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα τη σωματική αδράνεια των ατόμων.

Η προώθηση των ενεργών τρόπων μετακίνησης, όπως είναι το περπάτημα και η ποδηλασία, συμβάλλει στην υγεία των μετακινούμενων, με τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, την πρόληψη και τον περιορισμό ασθενειών. Παράλληλα, ευνοείται η κοινωνική συνοχή και η ικανοποίηση από το ταξίδι, επιφέροντας θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής.

Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανέπτυξε ψηφιακό ερωτηματολόγιο με σκοπό να διερευνήσει την επίδραση της ενεργούς μετακίνησης (περπάτημα, ποδηλασία) στην υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, και η συμπλήρωσή του δεν απαιτεί περισσότερο από 10 λεπτά. Οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς, και τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα προωθηθούν σε τρίτους ή ομάδες τρίτων.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στο παρακάτω link:

https://www.surveymonkey.com/r/activetravel_health