Παράταση δυο μηνών για τα αδρανή μπλοκάκια

209

  

21blokaki1Παράταση δυο μηνών έδωσε το υπουργείο Οικονομικών σε όσους έχουν ανενεργό μπλοκάκι προκειμένου να προχωρήσουν στην εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών και να μην επιβαρυνθούν με τέλος επιτηδεύματος και εισφορές.

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που αφορά σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους, να υποβάλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ, που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της νέας προθεσμίας.

Στην πράξη, ένας φορολογούμενος που ασκούσε κάποιο ελευθέριο επάγγελμα έως το τέλος του 2011 και πλέον δεν το εξασκεί είτε γιατί πλέον λόγω της κρίσης δεν έχει κάποιο εισόδημα είτε επειδή έγινε μισθωτός μπορεί μέχρι και τις 26η Σεπτεμβρίου να διακόψει δηλαδή την άσκηση του επαγγέλματος δηλώνοντας ότι ουσιαστικά η διακοπή έγινε στο τέλος του 2011.

Αν η παραπάνω προθεσμία περάσει άπρακτη θα χάσει το δικαίωμα εκπρόθεσμης δήλωσης διακοπής εργασιών και θα είναι υποχρεωμένος να δηλώσει ότι η διακοπή των εργασιών γίνεται κατά την ημέρα υποβολής της σχετικής δήλωσης με ότι αυτό συνεπάγεται (καταβολή εισφορών, υποβολή δηλώσεων κλπ).

Του Σπύρου Δημητρέλη

Πηγή:capital.gr