Παράταση οριστικοποίησης εγγραφών του Κτηματολογίου

151

  

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για το «μεταφορικό ισοδύναμο», παρατείνεται για έξι μήνες η προθεσμία οριστικοποίησης των πρώτων εγγραφών του Κτηματολογίου για τις περιοχές που έληγε τον ερχόμενο μήνα
 Συγκεκριμένα με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται κατά έξι ακόμα μήνες [συνολικά εννέα (9) μήνες από 30-1-2018] η προθεσμία οριστικοποίησης των πρώτων εγγραφών του Κτηματολογίου, σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης αγωγής, από όποιον έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία, προκειμένου να αναγνωρισθεί το προσβαλλόμενο δικαίωμα και να γίνει η απαιτούμενη διόρθωση.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται το απαιτούμενο διάστημα προς την πλήρη εξομάλυνση της διαδικασίας και την κατοχύρωση της δημιουργίας ορθής και αξιόπιστης βάσης Κτηματολογίου.
ered.gr