Πλήθος τροπολογιών στο ν/σ του ΥΠΕΚΑ για τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις ψηφίστηκαν στη Βουλή

98

  

βουληΣυνολικά 42 τροπολογίες, με πολλαπλάσιες διατάξεις, υπερψηφίστηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής, την Κυριακή, στο νομοσχέδιο για τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις του υπουργείου ΠΕΚΑ.

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, οι τροπολογίες υπερψηφίστηκαν από την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, ενώ θετική ψήφο έδωσαν σε ορισμένες απ’ αυτές και τα κόμματα που συμμετείχαν στη διαδικασία (ΔΗΜΑΡ-ΑΝΕΛ), καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ είχαν αποχωρήσει, ενώ η Χρυσή Αυγή δεν μετείχε στις ψηφοφορίες καταγγέλλοντας στη διαδικασία.

Ανάμεσα στις τροπολογίες, ξεχωρίζουν και εκείνες με ενεργειακό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις παρακάτω ρυθμίσεις:

-Ανακαλούνται στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις του κτήματος Μανωλάδας, στους νομούς Αχαΐας και Ηλείας, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης που είχαν εκδοθεί, όπως επίσης και αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων.

-Κατατάσσονται σαφέστερα, συγκεκριμένες περιοχές της Λαυρεωτικής στην κατηγορία της “γεωργικής γης”.

– Μειώνεται από 200 σε 100 ευρώ, το κατώτατο όριο του προστίμου που επιβάλλεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν τα ύδατα, καθώς και στους παραβάτες των όρων και περιορισμών που καθορίζονται στις άδειες χρήσεως νερού.

-Ορίζεται πως μέχρι την εφαρμογή του ν.4281/2014 (Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας), οι τεχνικές προδιαγραφές των μελετών που αφορούν στην οριοθέτηση των χερσαίων περιοχών του δικτύου Natura 2000, και ο έλεγχος και παρακολούθηση της εξέλιξής τους, καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ».

-Διατηρούνται μέχρι και τον Ιούνιο του 2016 στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, οι είκοσι θέσεις εργασίας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια των οποίων λήγει στο τέλος του 2014.

-Παρατείνονται μέχρι το τέλος του 2015, οι 12μηνες συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνήφθησαν από τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., βάσει απόφασης της διυπουργικής επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, σύμφωνα με το ν.2190/1994.

-Εισάγεται ρύθμιση, προκειμένου φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, να λαμβάνουν την ίδια τιμή αποζημίωσης, όπως έχει επανακαθοριστεί επί τη βάσει των κριτηρίων του ν.4254/2014.

-Αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις τιμές του τελευταίου τριμήνου του 2012, οι τιμές αποζημίωσης που εφαρμόζονται για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης των φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος άνω του 1 ΜW, για τους οποίους έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και σύμβαση σύνδεσης το ίδιο χρονικό διάστημα.

-Δίνεται στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης η δυνατότητα να προβαίνει σε επενδύσεις ΑΠΕ, όπως μικρά υδροηλεκτρικά έργα και υβριδικές μονάδες.

-Σε περίπτωση που οικοδομικοί συνεταιρισμοί κατέχουν εκτός των ορίων των εγκεκριμένων σχεδίων, όμορη έκταση, είναι δυνατόν η έκταση αυτή ή μέρος της να αποδίδεται στον οικείο δήμο, για τη δημιουργία πάρκου, ή άλσους στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

 

Πηγή: energypress.gr