Πολιτικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός (Ιωάννινα)

276
Blue find job button on white keyboard

  

Τεχνική Εταιρία στα Ιωάννινα αναζητά Πολιτικό Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό με εμπειρία στα Πιστοποιητικά Ενεργητικής Απόδοσης.

Εμπειρία στα H/M Έργα και στις Μελέτες Πυρασφάλειας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

e-mail επικοινωνίας: info@alesco.gr

                                                                                                               career.duth.gr