Πολυτεχνείο Κρήτης και Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών: Διεθνές συνέδριο για την Καινοτομία στον Αγροτικό & Τουριστικό τομέα

72

  

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και η Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών διοργανώνουν διεθνές επιστημονικό συνέδριο στα Χανιά  στις 14 – 16 Ιουνίου 2018 με θέμα:  «Η συμβολή της Επιχειρησιακής Έρευνας, των Νέων Τεχνολογιών και της Καινοτομίας στον Αγροτικό & Τουριστικό τομέα». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων.

Στόχος

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η διάδοση των πρόσφατων επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της Επιχειρησιακής Έρευνας και της Διοικητικής Επιστήμης στην Ελλάδα και η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ ερευνητών και επαγγελματιών. Ο ειδικός στόχος του φετινού συνεδρίου είναι να υπογραμμίσει τον ρόλο και τη σπουδαιότητα της Επιχειρησιακής Έρευνας, των Νέων Τεχνολογιών και της Καινοτομίας στη γεωργία και τον τουρισμό. Παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν ειδικές συνεδρίες σε επιστημονικά θέματα που θα προτείνουν Έλληνες και ξένοι επιστήμονες.

Ενδεικτικά θέματα

Στο συνέδριο μεταξύ άλλων επιστημονικών θεμάτων περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

Αγροτική παραγωγή και Καινοτομία
Αγροτοτουρισμός
Πολιτική διαχείρισης αγροτικών συνεταιρισμών
Τουρισμός και πολιτιστική κληρονομιά
Εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας στην διαχείριση αγροτικών και δασικών εκμεταλλεύσεων
Η φιλοξενία στον τομέα του τουρισμού
Εφαρμογές καινοτομίας στον αγροτικό και τουριστικό τομέα
Εφαρμογές ‘έξυπνης’ γεωργίας

Σε ποιους απευθύνεται το Συνέδριο

Το Συνέδριο απευθύνεται στην Ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, σε ερευνητές, σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, σε στελέχη αναπτυξιακών και κλαδικών φορέων, σε επαγγελματίες και στελέχη του τουρισμού και του αγροτικού τομέα και εν γένει σε όλα τα άτομα που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις επιστημονικές εφαρμογές της επιχειρησιακής έρευνας, των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στον τουρισμό και τον αγροτικό τομέα.

Δημοσιεύσεις του Συνεδρίου

Τα πρακτικά των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα διανεμηθούν στους συνέδρους. Επιλεγμένες εργασίες θα δημοσιευτούν στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Decision Support Systems σε ειδικά αφιερωμένο τεύχος με τίτλο ‘Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στον αγροτικό τομέα και στον τουρισμό’. Επίσης, επιλεγμένες εργασίες του Συνεδρίου θα δημοσιευτούν από τον διεθνή εκδότη Springer σε βιβλίο με τίτλο ‘Η συμβολή της Επιχειρησιακής Έρευνας, των Νέων Τεχνολογιών και της Καινοτομίας στον αγροτικό και τουριστικό κλάδο’

Προεδρείο Συνεδρίου

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: Κων/νος Ζοπουνίδης, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης & Audencia Business School της Γαλλίας, τηλ. 28210-37236, email: kostas@dpem.tuc.gr.
Συν-Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: Δρ. Γεώργιος Μπαουράκης, Διευθυντής Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, τηλ. 28210-35000, email: baouraki@maich.gr.
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Δρ. Λία Κρασαδάκη, Πολυτεχνείο Κρήτης, τηλ. 28210-37350, email: lia@ergasya.tuc.gr.

 

kriti24.gr