Προσλήψεις 2 μηχανικών στο Δ. Γαλατσίου

183

  

O δήμος Γαλατσίου γνωστοποιεί την πρόσληψη 2 ειδικών συνεργατών με ειδικότητες Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ) και Αρχιτέκτονα Μηχανικού (ΠΕ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ