Προώθηση έργου συστήματος αυτοματισμού δικτύου ύδρευσης στην Αλόννησο

114

  

O Δήμος Αλοννήσου θα προχωρήσει σε προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση του έργου εφαρμογής συστήματος τηλεμετρίας και αυτοματισμού του δικτύου ύδρευσης.

Ο Δήμος Αλοννήσου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020» προγραμματίζει την υλοποίηση του έργου με προϋπολογισμό 840.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η αναβάθμιση των υφισταμένων δικτύων ύδρευσης και ο περιορισμός των διαρροών τους, μέσω της εγκατάστασης εξοπλισμού αυτοματισμών (plc, ηλεκτροβάνες) που θα παρέχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης, της τοποθέτησης αισθητήρων ροής, πίεσης και στάθμης νερού, της εγκατάστασης λογισμικού υπολογισμού και ελέγχου διαρροών, το οποίο θα ελέγχει για διαρροές το δικτύου ύδρευσης και θα ενημερώνει το αρμόδιο προσωπικό του ∆ήμου.

Ο Δήμος Αλοννήσου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας, ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η περιφέρεια θα αναλάβει τις διαδικασίες καθώς διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κ.λπ.) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, καθώς και τη δυνατότητα σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων.

 

e-thessalia.gr