Πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε αιγιαλό στην Καλαμάτα

58

  

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου / Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, σε συνέχεια εγγράφου με το οποίο της κοινοποιήθηκαν πρωτοκόλλα κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε αιγιαλό στην Καλαμάτα, ζητεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Οικονομικών να της αποστείλει τα διαγράμματα και τις εκθέσεις αυτοψίας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστα περιγραφικά στοιχεία κάθε πρωτοκόλλου.

Επιπλέον, ζητεί να πληροφορηθεί «εάν τα εν λόγω πρωτόκολλα έχουν καταστεί αμετάκλητα, ώστε να δρομολογηθούν αρμοδίως οι ενέργειες για την εκτέλεσή τους».

Υπενθυμίζεται ότι το Αυτοτελές Γραφείο Καλαμάτας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας συνέταξε το καλοκαίρι σχετικά πρωτόκολλα, τα οποία αφορούν σε επιχειρήσεις της παραθαλάσσιας ζώνης του Δήμου Καλαμάτας.

 

kalamata.gr