Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιτροπές Ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών Αττικής

141

  

Προκειμένου να συνταχθεί κατάλογος εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε., ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που θα προταθούν μετά από κλήρωση, για συμμετοχή στις Επιτροπές Ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών για λόγους προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος σε κάθε Υπηρεσία Δόμησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Ν.4178/2013,αρθρ. 12,παρ.1γ), παρακαλούμε για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από τα μέλη του ΤΕΕ, αποστέλλοντας τα στοιχεία που ζητούνται στο έντυπο που ακολουθεί.

Οι αιτήσεις και τυχόν συνοδευτικά έγγραφα θα υποβάλλονται σε μορφή pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekprosopisis@central.tee.gr ή στο fax: 2103221772 μέχρι την 10.09.2017

TEE-Prosklisi-aftheretwn-ATTIKHS-2017-1