ΡΑΕ: Αυτές θα Είναι οι Εισαγωγές και οι Εξαγωγές Ηλεκτρισμού της Ελλάδας το 2015

106

  

raeΠοιο θα είναι το μέγεθος ισχύος σε MW που θα διατεθούν για δέσμευση, μέσω ετήσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, για εισαγωγές και εξαγωγές στο ελληνικό σύστημα μέσω των διασυνδέσεων της χώρας για το 2015 αναλύει ανακοίνωση της ΡΑΕ. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στην “Διαύγεια”, και, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 280, παράγραφος 4 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, προβλέπει τα εξής:

«Εγκρίνει το μέγεθος της ισχύος σε MW που διατίθεται για δέσμευση, μέσω ετήσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, για εισαγωγές στο Ελληνικό Σύστημα μέσω των Διασυνδέσεων της χώρας κατά το έτος 2015 ως εξής:

Διασύνδεση Χρονικός ορίζοντας εκχώρησης δικαιωμάτων Ισχύς (MW)
Αλβανίας 00:00 CET 01.01.2015 – 24:00 CET 31.12. 2015 150
ΠΓΔΜ 00:00 CET 01.01. 2015 – 24:00 CET 31.12. 2015 50
Βουλγαρίας 00:00 CET 01.01. 2015 – 24:00 CET 31.12. 2015 250
Ιταλίας 00:00 CET 01.01. 2015 – 24:00 CET 31.12. 2015 200
Τουρκίας 00:00 CET 01.01. 2015 – 24:00 CET 31.12. 2015 0

Βάσει των ανωτέρω, εκχωρούνται από τον ΑΔΜΗΕ με πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, σύμφωνα με τους όρους και διαδικασίες που εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθ. 675/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, ετήσια δικαιώματα πρόσβασης για εισαγωγές για τις ακόλουθες διασυνδέσεις:

Διασύνδεση

Χρονικός ορίζοντας εκχώρησης δικαιωμάτων Ισχύς (MW)
Αλβανίας (*) 00:00 CET 01.01. 2015 – 24:00 CET 31.12. 2015 75
ΠΓΔΜ (*) 00:00 CET 01.01. 2015 – 24:00 CET 31.12. 2015 25
Βουλγαρίας 00:00 CET 01.01. 2015 – 24:00 CET 31.12. 2015 250

(*) Από τον ΑΔΜΗΕ διατίθεται με πλειοδοτικό διαγωνισμό το ήμισυ της συνολικής Διαθέσιμης Ικανότητας Μεταφοράς. Το άλλο ήμισυ διατίθεται από τον όμορο Διαχειριστή.

Από τα ανωτέρω ετήσια προϊόντα εξαιρούνται οι περίοδοι προγραμματισμένης συντήρησης των διασυνδέσεων.

Η εκχώρηση των δικαιωμάτων πρόσβασης στη διασύνδεση με την Ιταλία διενεργείται από το CASC, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 653/2014 Απόφαση της ΡΑΕ.

Παράλληλα, η ΡΑΕ ενέκρινε το μέγεθος της ισχύος σε MW που διατίθεται για δέσμευση, μέσω ετήσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, για εξαγωγές από το Ελληνικό Σύστημα μέσω των Διασυνδέσεων της χώρας κατά το έτος 2015 ως εξής:

Διασύνδεση Χρονικός ορίζοντας εκχώρησης δικαιωμάτων Ισχύς (MW)
Αλβανίας 00:00 CET 01.01. 2015 – 24:00 CET 31.12. 2015 150
ΠΓΔΜ 00:00 CET 01.01. 2015 – 24:00 CET 31.12. 2015 200
Βουλγαρίας 00:00 CET 01.01. 2015 – 24:00 CET 31.12. 2015 250
Ιταλίας 00:00 CET 01.01. 2015 – 24:00 CET 31.12. 2015 200
Τουρκίας 00:00 CET 01.01. 2015 – 24:00 CET 31.12. 2015 0

Βάσει των ανωτέρω, εκχωρούνται από τον ΑΔΜΗΕ με πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, σύμφωνα με τους όρους και διαδικασίες που εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθ. 675/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, ετήσια δικαιώματα πρόσβασης για εξαγωγές για τις ακόλουθες διασυνδέσεις:

Διασύνδεση Χρονικός ορίζοντας εκχώρησης δικαιωμάτων Ισχύς (MW)
Αλβανίας (*) 00:00 CET 01.01. 2015 – 24:00 CET 31.12. 2015 75
ΠΓΔΜ (*) 00:00 CET 01.01. 2015 – 24:00 CET 31.12. 2015 100
Βουλγαρίας 00:00 CET 01.01. 2015 – 24:00 CET 31.12. 2015 250

(*) Από τον ΑΔΜΗΕ διατίθεται με πλειοδοτικό διαγωνισμό το ήμισυ της συνολικής Διαθέσιμης Ικανότητας Μεταφοράς. Το άλλο ήμισυ διατίθεται από τον όμορο Διαχειριστή.

Από τα ανωτέρω ετήσια προϊόντα εξαιρούνται οι περίοδοι προγραμματισμένης συντήρησης των διασυνδέσεων.

Η εκχώρηση των δικαιωμάτων πρόσβασης στη διασύνδεση με την Ιταλία διενεργείται από το CASC, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 653/2014 Απόφαση της ΡΑΕ».

 

Πηγή: www.energia.gr