ΣΒΠΕ: Η συλλήβδην απαγόρευση πλαστικών δεν αποτελεί ωφέλιμη λύση για το περιβάλλον.

155
Full frame of still water bottles in rows

  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/904, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2019, δεν πρόκειται να καταργηθούν όλα τα πλαστικά μιας χρήσης.