ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα της Ηπείρου

227

  

Την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου πήρε χθες η σύμβαση ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου. Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί μέσα στον Ιούνιο, καθώς το έργο έχει ήδη ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ για 20 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του Ε΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρ. 123/17), η υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου και την «Αειφορική Ηπείρου», την εταιρεία ειδικού σκοπού και την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (που είναι ο ανάδοχος του έργου) είναι νόμιμη. Το έργο εντάχθηκε στις ΣΔΙΤ (συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) το 2013 και αφορά στη διαχείριση 150.000 τόνων απορριμμάτων ετησίως από 18 δήμους και την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων (ενέργεια, ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαέριο) για 27 έτη. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει κατ’ αρχήν με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια του ιδιώτη, ενώ η περιφέρεια θα συμμετέχει (μέσω ΕΣΠΑ) στη χρηματοδότηση της κατασκευής της υποδομής.

Οπως ανέφερε στην «Κ» η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης, Τατιάνα Καλογιάννη, η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί μέσα στον Ιούνιο. Μάλιστα σημειώνει ότι οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις και η πρόσληψη τεχνικού συμβούλου (υπο-έργα του συνόλου) είχαν ήδη ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Η οριστική ένταξη του κυρίως έργου στο νέο ΕΣΠΑ έγινε τον περασμένο Οκτώβριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαγωνιστική διαδικασία, που ξεκίνησε τον Μάιο του 2013, σημαδεύτηκε από πλήθος ενστάσεων και προσφυγών ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Στην α΄ φάση του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετείχαν 7 κοινοπραξίες, ασκήθηκαν 6 προδικαστικές προσφυγές και πέντε αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων στο ΣτΕ (η μία οδήγησε στον αποκλεισμό ενός υποψηφίου). Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού οι 5 από τους 6 συμμετέχοντες άσκησαν προδικαστικές προσφυγές και 4 προσέφυγαν στο ΣτΕ. Τελικά ανάδοχος αναδείχθηκε η κοινοπραξία Archirodon Group- Intrakat- Envitec, η οποία ωστόσο τον Απρίλιο του 2016 δεν αποδέχθηκε το αίτημα περιφέρειας για παράταση της ισχύος της προσφοράς της και αποχώρησε. Ετσι, ανάδοχος αναδείχθηκε η πρώτη επιλαχούσα ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

kathimerini.gr