Σε ΦΕΚ ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα Μηχανικού

97

  

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (187Α’/5-11-2018) το υπ’αριθ. 99 Προεδρικό Διάταγμα με θέμα τη  “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα“.

Οι ειδικότητες, των οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα ρυθμίζονται είναι:

 • του Πολιτικού Μηχανικού
 • του Αρχιτέκτονα Μηχανικού
 • του Μηχανολόγου Μηχανικού
 • του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού
 • του Χημικού Μηχανικού
 • του Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού
 • του Ναυπηγού Μηχανικού
 • του Ηλεκτρονικού Μηχανικού
 • του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης
 • του Μηχανικού Περιβάλλοντος
 • του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων
 • του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης

Όλο το ΦΕΚ εδώ.