Σε ΦΕΚ το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης (Κατάλογος Ονομάτων)

240
Above view of four architects sitting at the table and discussing design project

  

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης βάσει της  Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707             .

 

Αναλυτικά εδώ