Σε ΦΕΚ το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης (Κατάλογος Ονομάτων)

287

  

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης βάσει της  Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707             .

 

Αναλυτικά εδώ