Σε ΦΕΚ το νέο ”Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ”

217

  

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II» σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (756Β’/02-03-2018)

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ με τον οδηγό του προγράμματος εδώ.