Σιωπηρή ανοχή από τον ΔΕΔΔΗΕ στα παλιά φωτοβολταϊκά στέγης των νησιών

104

  

fb5Παρά το γεγονός ότι ο ΔΕΔΔΗΕ είχε δώσει περιθώριο ενός μήνα σε όσους είχαν υποβάλλει από παλιά αίτηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, προκειμένου να δηλώσουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει υπάρξει σιωπηρή ανοχή εκ μέρους του Διαχειριστή.

Ο ΔΕΔΔΗΕ είχε προειδοποιήσει με ανακοίνωσή του στις 5 Ιουνίου, ότι αν κάποιος από τους παλιούς αιτούντες δεν ανανέωνε το ενδιαφέρον του, η αρχική αίτησή του θα ετίθετο στο αρχείο, δηλαδή θα ακυρωνόταν.

Οι πληροφορίες του energypress αναφέρουν ότι ο Διαχειριστής δεν έχει προχωρήσει στην κίνηση αυτή, να ακυρώσει δηλαδή τις παλιές αιτήσεις, κυρίως επειδή δεν έχει ακριβή στοχεία για το πλήθος των ενδιαφερομένων από τα περιφερειακά του γραφεία και κυρίως από την Κρήτη όπου είναι και ο μεγάλος όγκος των παλιών αιτήσεων, αλλά και το βασικό ενδιαφέρον για απελευθέρωση ηλεκτρικού δυναμικού προς αξιοποίηση από εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών μεnet metering.

Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του «σχεδίου ακύρωσης» δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν θα προχωρήσει ο ΔΕΔΔΗΕ στην απελευθέρωση των δικτύων από τα παλιά αιτήματα. Αντίθετα, η κίνηση αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός είναι να ξεκαθαρίσουν ποιοί από τους παλιούς αιτούντες θέλουν πράγματι να προχωρήσουν και να “ξεμπλοκάρει” διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν εγκαταστάσεις με το net metering.

Για να γίνει κατανοητό το πρόβλημα, αρκεί να αναφερθεί ότι ο ΔΕΔΔΗΕ ακόμα και σήμερα αξιολογεί αιτήματα των ετών 2012-2013 του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Έτσι για να φτάσει η σειρά αξιολόγησης ενός νέου αιτήματος, θα πρέπει να περιμένει να εκδοθούν οι προσφορές σύνδεσης για το πλήθος των παλαιών αιτημάτων φωτοβολταϊκών στεγών, να παρέλθει το δίμηνο που προβλέπουν οι διαδικασίες και έπειτα να ακυρωθούν (η ακύρωση θεωρείται βέβαιη λόγω της πολύ χαμηλής ταρίφας που ισχύει πλέον για την κατηγορία αυτή έργων).

Χαρακτηριστικό του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί είναι ότι υπάρχουν μεγάλα νησιά με ραγδαία οικονομική δραστηριότητα  στα οποία δεν υπάρχει καθόλου περιθώριο για φωτοβολταϊκά μέσω net-metering, παρότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Τέτοιες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων, είναι η Κρήτη και η Σκύρος.