Στελέχωση Δήμων με μηχανικούς: Παράταση και “deadline” του ΥΠΕΣ

96

  

Λόγω του ότι δήμοι δεν ανταποκρίθηκαν, το Υπουργείο Εσωτερικών, με έγγραφό του, και στο πλαίσιο των αναγκών πληροφόρησής του, αναφορικά με τα στοιχεία του προσωπικού, μόνιμου και ΙΔΑΧ, κλάδου ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών, που στελεχώνει τις οργανικές μονάδες των Δήμων, ζητά εκ νέου την παροχή σχετικών δεδομένων, δίνοντας παράταση έως την 7η Φεβρουαρίου 2018, σε συνέχεια της εγκυκλίου της 27ης Δεκεμβρίου 2017. «Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, δεν θα είναι δυνατή η ανάρτηση των αρχείων στο σχετικό φάκελο του ειδικού διαδικτυακού τόπου, ο οποίος θα πάψει να λειτουργεί», παρατηρεί το ΥΠΕΣ.

epoli.gr