Στην τελική ευθεία η βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας Χρηματιστηρίου

100

  

thessaloniki4Στην τελική ευθεία μπαίνει το έργο της “Bιοκλιματικής αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής της πλατείας Χρηματιστηρίου” μετά την υπογραφή, ειδικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που προβλέπει τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου.

Πρόκειται για προαπαιτούμενο υποέργο, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ  το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις πιστώσεις που εξασφαλίστηκαν στο πλαίσιο του βασικού έργου της “Bιοκλιματικής αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής της πλατείας Χρηματιστηρίου”.  Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ  (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΠΕΚΑ, “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”).

Αναλυτικά οι εργασίες της αρχαιολογικής έρευνας περιλαμβάνουν:

  • επίβλεψη του συνόλου των εκσκαφικών εργασιών
  • διενέργεια δοκιμαστικών ανασκαφικών τομών σε όλα τα σημεία που απαιτούνται βαθύτερες εκσκαφές
  • συντήρηση, μελέτη και δημοσίευση των ευρημάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου

Όπως σημειώθηκε μετά από αυτοψία  των αρχαιολόγων, στην ευρύτερη περιοχή,  οι εργασίες  στην πλατεία Χρηματιστηρίου πρέπει να γίνουν με μεγάλη προσοχή προκειμένου να μη σημειωθούν βλάβες ή φθορές στα κτίρια τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα (μεταξύ των οποίων και το εμβληματικό διατηρητέο κτίριο με το ρολόι που έχει σταματήσει στην ώρα του μεγάλου σεισμού του 1978).

Επιπλέον καθώς η πλατεία Χρηματιστηρίου παρουσιάζει σημαντική εμπορική κίνηση ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα φροντίσει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα  για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή όχληση στην καθημερινότητα της αγοράς και των κατοίκων της περιοχής.

 Πηγή:localit.gr