Στον αέρα αγροτικές επιδοτήσεις λόγω δασικών χαρτών

113

  

Σήμα… κινδύνου για απώλεια επιδοτήσεων σε 525.000 στρέμματα επιλέξιμων γεωργικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός των Δασικών Χαρτών εκπέμπει ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης της πρώτης ανάρτησης των χαρτών.

Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων δεν έχουν προχωρήσει στην υποβολή αντιρρήσεων και συνεπώς στην τακτοποίησή τους είτε μέσω εξαγοράς είτε μέσω έγκρισης επέμβασης.

Συναγερμός…

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του αντιπροέδρου του Οργανισμού, Γιώργου Αποστολάκη, οι Δασικοί Χάρτες της α’ ανάρτησης κυρώθηκαν και έχουν ήδη ενσωματωθεί στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα ληφθούν υπόψη στους διασταυρωτικούς ελέγχους για τις πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων.

«Στο σύνολο των κατηγοριών των κυρωμένων Δασικών Χαρτών εμπεριέχονται και οι κατηγορίες ΔΑ και ΧΑ. Οι εκτάσεις τους είναι 52.500 ha (525.000 στρέμματα), εμπίπτουν σε επιλέξιμη γεωργική γη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) και από τα οποία τα 35.300 ha (353.000 στρέμματα) περίπου είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ από παραγωγούς, ενώ περίπου 17.200 ha (172.000 στρέμματα) είναι μη δηλωμένα. Για το σύνολο των 52.500 ha (525.000 στρεμμάτων), που ενώ αφορούν επιλέξιμη γεωργική γη και θα αναμενόταν η έγερση αντιρρήσεων, μπροστά στον κίνδυνο για την απώλεια επιδοτήσεων, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια εκ μέρους των ιδιοκτητών τους. Πιθανοί ιδιοκτήτες των εν λόγω εκτάσεων μπορεί να είναι ιδιώτες, δήμοι, περιφέρειες, δημόσιοι φορείς», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Πάντως, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις παραμένει για τους ιδιοκτήτες η δυνατότητα τακτοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης.

Λύσεις

Τα «εργαλεία» που έχουν οι αγρότες στη διάθεσή τους προκειμένου να μη θιγούν τα συμφέροντά τους από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στις περιπτώσεις που οι εκτάσεις τους έχουν χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ, είναι τα παρακάτω:

1. Να υποβάλουν αίτηση ατελώς στο δασαρχείο της περιοχής τους είτε για εξαγορά της έκτασης, εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975, είτε για χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης, εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει μέχρι
το 2007.

Α. Εάν αιτηθούν την εξαγορά, τότε θα χρειαστεί να υποβάλουν στο δασαρχείο:
• Αίτηση εξαγοράς.
• Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).
• Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975.

Β. Εάν αιτηθεί τη χρήση (έγκριση επέμβασης), τότε θα χρειαστεί να καταθέσει στο δασαρχείο:
• Αίτηση χρήσης (έγκριση επέμβασης).
• Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ
87).
2. Να υποβάλουν αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφανές σφάλμα του Δασικού Χάρτη.

Σε περίπτωση που ο αγρότης θεωρεί ότι υπάρχει προφανές σφάλμα στο χάρτη, όπως για παράδειγμα το χαρακτηρισμό ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλλιέργειας, λόγω αδιαμφισβήτητου σφάλματος στη φωτοερμηνεία, τότε μπορεί:

• Να υποβάλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος μέσω της ειδικής εφαρμογής που υπάρχει στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της «Ελληνικό Κτηματολόγιο», www.ktimatologio.gr
• Να υποβάλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος απευθείας στη Διεύθυνση Δασών της περιοχής του.

3. Να υποβάλουν αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης. Η αντίρρηση υποβάλλεται εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για τη φωτοερμηνεία που έχει γίνει στο Δασικό Χάρτη και το χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.Τα τέλη αντίρρησης είναι μειωμένα έως και 80% σε σχέση με το παρελθόν και υπάρχουν στην ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017.

Στην ίδια ΚΥΑ υπάρχουν οι περιπτώσεις που οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς, για παράδειγμα κληροτεμάχια από διανομή τα οποία φαίνονται ως ΔΑ ή ΧΑ στο χάρτη.

Η αντίρρηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr.

4. Χρήση και των τριών «εργαλείων». Εφόσον ο αγρότης που διαθέτει αγροτεμάχιο σε Δασικό Χάρτη θέλει να χρησιμοποιήσει και τα τρία «εργαλεία» ή δύο από αυτά μαζί, μπορεί να το κάνει χωρίς περιορισμό.
Σε αυτή την περίπτωση:
• Θα εξεταστεί πρώτα η αίτηση πρόδηλου σφάλματος.
• Εφόσον απορριφθεί το πρόδηλο σφάλμα, θα εξεταστεί η αντίρρηση από τις ΕΠΕΑ.
• Εάν απορριφθεί και η αντίρρηση, τότε θα εξεταστεί ίο αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης.

Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση αυτή θα εξαιρέσει την έκτασή του από τη μερική κύρωση του χάρτη, θα διασφαλίσει την επιδότησή του και με την ολική κύρωση του χάρτη θα βρίσκεται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης και δεν θα υπάρχει κανένα
πρόβλημα για τις επιδοτήσεις.

“ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ”