Στον “αέρα” το χρονοδιάγραμμα για το χρηματιστήριο ενέργειας

180

  

Η μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (target model) και η λειτουργία του ενεργειακού χρηματιστηρίου αποτελούν βασικές ενεργειακές υποχρεώσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Παρά τη σημασία της μεταρρύθμισης, ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα βρίσκεται στον αέρα και θα πρέπει να αναθεωρηθεί ακόμη μία φορά.

Πιο συγκεκριμένα στο χρονοδιάγραμμα των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού το επόμενο διάστημα περιλαμβάνονται:

• η δημόσια διαβούλευση για τους Κώδικες (βρίσκεται σε εξέλιξη)
• η δημιουργία του ενεργειακού χρηματιστηρίου που θα διαδεχθεί το ΛΑΓΗΕ
• η λειτουργικότητα των συστημάτων ΙΤ για την προημερήσια, την ενδοημερήσια και τη forward αγορά μέχρι το Μάιο
• η κοινή ανασκόπηση και αποτίμηση με τους θεσμούς της προόδου που έχει συντελεστεί μέχρι τον Ιούνιο (βασικό παραδοτέο) προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του target model μέχρι τον Αύγουστο του 2018.

Σημειώνεται ότι ήδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών που έχει αναλάβει τη λειτουργία του Ενεργειακού Χρηματιστηρίου βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες και έχει προσληφθεί ως σύμβουλος του έργου το Nord Pool, δηλαδή το χρηματιστήριο που έστησε και λειτουργεί την μεγαλύτερη ενεργειακή αγορά της ΕΕ στη βόρεια Ευρώπη (έχει έδρα τη Νορβηγία).

Εκτός από το χρηματιστήριο ενέργειας το οποίο θα έχει την ευθύνη για το trading στην προθεσμιακή, την προημερήσια και την ενδοημερήσια αγορά, για να είναι λειτουργικό το target model προϋποθέτει επίσης να ολοκληρωθεί η προετοιμασία από πλευράς ΑΔΜΗΕ για την περίφημη αγορά εξισορρόπησης.

Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες του capital.gr, με βάση την τελευταία ενημέρωση από τα αρμόδια στελέχη του ΑΔΜΗΕ, η αγορά εξισορρόπησης δεν θα μπορεί να λειτουργήσει νωρίτερα από την άνοιξη του 2019. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο στόχος που έχει τεθεί από το μνημόνιο για πλήρη λειτουργία του ενεργειακού χρηματιστηρίου τον Αύγουστο, οδεύει προς 4η αναθεώρηση, καθώς και στο παρελθόν οι ημερομηνίες για την μετάβαση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς είχαν παρέλθει άπρακτες.

Εκτός από το ενεργειακό χρηματιστήριο και τον ΑΔΜΗΕ, θα υπάρξει μετασχηματισμός και του ΛΑΓΗΕ, του σημερινού λειτουργού της αγοράς ηλεκτρισμού, ο οποίος θα αναλάβει τη λειτουργία της αγοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Να σημειωθεί ότι ήδη στο πλαίσιο της διαβούλευσης έχουν ανοίξει πολλά σημαντικά θέματα τεχνικού χαρακτήρα και έχουν καταγραφεί αντίθετες απόψεις των συμμετεχόντων για βασικές λειτουργίες αλλά και τη μορφή της νέας αγοράς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί φορείς έχουν χαρακτηρίσει το target model ως την τελευταία ευκαιρία για τη δημιουργία μιας σύγχρονης αγοράς ηλεκτρισμού στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας ότι θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις του κλάδου αλλά και την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και τον ανταγωνισμό.

Κεντρικό ζητούμενο είναι να βρεθεί η χρυσή τομή που θα διασφαλίζει τη ρευστότητα της αγοράς, τον ανταγωνισμό, τη μείωση του κόστους αλλά και θα οδηγεί στον περιορισμό της δεσπόζουσας θέσης του κυρίαρχου παίκτη.

Του Χάρη Φλουδόπουλου

 

capital.gr