Στο ΣτΕ η ένταξη των υποθηκοφυλάκων στο «Κτηματολόγιο ΑΕ»

169

  

Στην Ολομέλεια του ΣτΕ θα κριθεί η συνταγματικότητα ή μή της κατάργησης των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλάκων και η ένταξή τους στο “Κτηματολόγιο ΑΕ”.

Η πλειοψηφία του Γ΄ Τμήματος απέρριψε την αίτηση ακύρωσης που είχαν υποβάλλει οι υποθηκοφύλακες και έκρινε συνταγματικό τον νόμο 4512/17, ωστόσο η υπόθεση παραπέμπεται στην Ολομέλεια του ΣτΕ αφενός λόγω μείζονος σπουδαιότητας, αφετέρου διότι προέκυψε ισχυρή μειοψηφία σύμφωνα με την άποψη της οποίας η ευχέρεια του νομοθέτη δεν καταλαμβάνει την ολοσχερή απόσπαση των υποθηκοφυλάκων από την οργανωτική δομή και εποπτεία της δικαστικής εξουσίας.

Συγκεκριμένα, η μειοψηφία έκρινε ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο μπορεί να οργανωθεί από τον νομοθέτη ως Ν.Π.Δ.Δ., διαφορετικό από τα υφιστάμενα υποθηκοφυλακεία, εφόσον, όμως, στην υπηρεσία αυτή ανατίθενται μόνο τεχνικές πράξεις κτηματογραφήσεως. Εφόσον, αντιθέτως, στην υπηρεσία αυτή ανατίθεται και η τήρηση δημοσίων βιβλίων για την εγγραφή πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα «η εν λόγω υπηρεσία δεν μπορεί να αποσπασθεί από την οργάνωση της δικαστικής εξουσίας σε ό,τι αφορά το καθεστώς που διέπει τους οικείους υπαλλήλους και λειτουργούς».

Εύα Καραμανώλη

euro2day.gr