Συνέδριο: «Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας του στην προστασία του περιβάλλοντος»

120

  

Το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του ΤΕΕ, από κοινού με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), διοργανώνουν το 18ο συνέδριο Σκυροδέματος, στην Αθήνα (Ίδρυμα Ευγενίδου), από τις 29 ως τις 31 Μαρτίου 2018, με τίτλο: «Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας του στην προστασία του περιβάλλοντος».

Το συνέδριο, που πραγματοποιείται τακτικά με πρωτοβουλία του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος του ΤΕΕ εδώ και 40 χρόνια, απευθύνεται στον Τεχνικό Κόσμο της Χώρας, στη Βιομηχανία, στις Εταιρείες Μελετών, Κατασκευών και Εφαρμογών, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Δημόσιους Φορείς, όπως στις Υπηρεσίες και στους Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά στην τεχνολογία του σκυροδέματος, στο σχεδιασμό, στη μελέτη και στην κατασκευή έργων
από σκυρόδεμα.

Το Συνέδριο Σκυροδέματος αποτελεί το βήμα, από το οποίο παρουσιάζονται οι εξελίξεις στην έρευνα και στην καινοτομία, στη μελέτη και στην κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, ενώ οι διπλωματούχοι μηχανικοί συνθέτουν τις απόψεις τους διεπιστημονικά για την επίλυση προβλημάτων και υποστηρίζουν επιστημονικά τη λήψη αποφάσεων σε όλους τους τομείς της παραγωγής και της διοίκησης.

Θεματολογία:
1. Ανάλυση Κατασκευών
2. Διαστασιολόγηση – Συμπεριφορά Κατασκευών
3. Αντισεισμικός Σχεδιασμός
4. Μη Καταστροφικός Έλεγχος και Παρακολούθηση της Συ-
μπεριφοράς Υλικών και Κατασκευών από Σκυρόδεμα
5. Ενίσχυση – Επισκευή – Συντήρηση
6. Προκατασκευή – Σύμμεικτες Κατασκευές
7. Ιστορικά και Παραδοσιακά Κονιάματα και Σκυροδέματα
Κατασκευές από Τοιχοποιία
8. Έρευνα και Καινοτομία :
– στην Τεχνολογία Σκυροδέματος και Τσιμέντου
– στην Τεχνολογία Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος
– στα Ειδικά Σκυροδέματα
– στα Σύνθετα Υλικά
9. Παρουσίαση Σημαντικών Έργων.

Κρίσιμη ημερομηνία:
Λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2018 η περίοδος εγγραφής με μειωμένη τιμή δικαιώματος συμμετοχής (early bird) στο 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος: Μηχανικοί άνω 5/ετίας & μη μηχανικοί: 70 ευρώ, μηχανικοί κάτω 5/ ετίας: 50 ευρώ, φοιτητές: 20 ευρώ.

Από 1η Φεβρουαρίου 2018: Μηχανικοί άνω 5/ετίας & μη μηχανικοί: 90 ευρώ, μηχανικοί κάτω 5/ετίας: 70 ευρώ, φοιτητές: 20 ευρώ.

Πληρωμή στο χώρο το Συνεδρίου: Μηχανικοί άνω 5/ετίας & μη μηχανικοί: 100 ευρώ, μηχανικοί κάτω 5/ετίας: 80 ευρώ, φοιτητές: 20 ευρώ.

Πληροφορίες:

https://www.skyrodema2018.gr/

tee.gr