Τα κρυμμένα τετραγωνικά στέλνουν ξανά στο «ταμείο» χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων

107

  

Οι δήμοι ανασύρουν από τα συρτάρια των Πολεοδομιών τους όλους τους φακέλους «τακτοποίησης» παράνομων προσθηκών και προχωρούν σε διασταυρώσεις στοιχείων για να διαπιστώσουν αν τα επιπλέον τετραγωνικά που, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εμφανίζονταν για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών δηλώθηκαν εκ των υστέρων και που παρέμειναν «αθέατα» από τις οικονομικές υπηρεσίες των δήμων.

700.000 τακτοποιήσεις ανασύρονται από τα συρτάρια των πολεοδομιών

Στις Πολεοδομίες των δήμων υπάρχουν 700.000 φάκελοι «τακτοποιήσεων» οι οποίες έγιναν στο διάστημα από το 2009 έως και το 2013, περίοδος κατά την οποία εφαρμόστηκαν οι δύο πρώτο νόμοι νομιμοποίησης ημιυπαίθριων, εξωστών, δωμάτων και υπογείων και οι δηλώσεις δεν γίνονταν μέσω του συστήματος του ΤΕΕ, όπως συνέβη με τα αυθαίρετα, αλλά μέσω των δήμων.

Βεβαίως οι δήμοι, σύμφωνα με τα όσα προέβλεπαν και οι επόμενοι νόμοι ενημερώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο και για τις νεώτερες νομιμοποιήσεις, μάλιστα ο νόμος που τώρα ισχύει επιβάλει αυτήν την ενημέρωση κάθε εξάμηνο.

Οι δήμοι μπορούν να απαιτήσουν την αναδρομική πληρωμή των δημοτικών τελών για τα επιπλέον τετραγωνικά τουλάχιστον για μια 5ετία, δηλαδή από το 2013 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις ο λογαριασμός είναι ιδιαίτερα «φουσκωμένος», φτάνει δηλαδή σε ύψος 1.000 και 1.500 ευρώ, αν πρόκειται για μεγάλους ημιυπαίθριους ή μεγάλα δώματα.

Φυσικά αναζητούνται και οι διαφορές του ΕΝΦΙΑ, αλλά στην περίπτωση της Εφορίας τα πράγματα είναι διαφορετικά, αφού αν δεν εμφανίζεται στο Ε9 η πραγματική κατάσταση του ακινήτου δεν μπορεί να προχωρήσει η τακτοποίηση.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών σε πρόσφατη παρέμβασή της για το θέμα είχε επισημάνει την επιβάρυνση που έρχεται αναδρομικά σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων και είχε προτείνει «οι ΟΤΑ να ενημερώσουν οίκοθεν τη ΔΕΗ για τα πρόσθετα εμβαδά των χώρων αυτών ώστε να καταβάλλονται στο εξής δημοτικά τέλη και ΤΑΠ και για τους χώρους αυτούς, χωρίς άλλες συνέπειες, γεγονός που θα επέφερε σημαντική προσαύξηση στα έσοδα των ΟΤΑ χωρίς να «ματώσουν» οι πολίτες, έτσι ώστε όχι μόνον δεν θα χρειαστεί οποιαδήποτε αύξηση δημοτικών τελών για το επόμενο έτος, αλλά θα καταστούν δυνατές σημαντικές μειώσεις των ήδη καταβαλλομένων τελών και ιδιαίτερα στην πολλαπλά επιβαρυμένη επαγγελματική χρήση!’

Οι αναδρομικές αυτές απαιτήσεις των δήμων φέρνουν στην επιφάνεια και ένα άλλο θέμα για το οποίο έχουν κινητοποιηθεί οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό έχει να κάνει με τη διακοπή της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου.Στα ακίνητα που δεν έχουν ρεύμα δεν υπάρχουν δημοτικά τέλη, αφού είναι κενά, δεν χρησιμοποιούνται. Η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη έρχεται μετά την υποβολή στο δήμο της βεβαίωσης της ΔΕΗ, ή άλλου παρόχου (τα δημοτικά τέλη υπάρχουν σε όλους τους λογαριασμούς ρεύματος, ανεξάρτητα από τον πάροχο) και με μια υπεύθυνη δήλωση προς τον δήμο η οποία αναφέρει ότι «το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και δεν χρησιμοποιείται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο»

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι της ΠΟΜΙΔΑ, προκύπτουν προβλήματα και στην περίπτωση αυτή.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ιδιοκτητών Στράτο Παραδιά: «Η ρύθμιση αυτή στην ουσία δεν καθορίζει πότε πρέπει να υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση στην Υπηρεσία Εσόδων του οικείου Δήμου, κατά τον χρόνο διακοπής της ηλεκτροδότησης ή και μεταγενέστερα, όπως συμβαίνει στην πράξη μετά από τόσα χρόνια ισχύος της σχετικής διάταξης. Γι’ αυτό και κάθε ιδιοκτήτης του οποίου αποχωρεί κάποιος μισθωτής από ακίνητό του και πιθανολογεί ότι αυτό θα μείνει ξενοίκιαστο για σημαντικό διάστημα, οφείλει να κάνει αμέσως την παραπάνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ύστερα από έλεγχο αποδειχθεί ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται, έστω και μερικά, επιβάλλεται σε βάρος των υποχρέων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής του».

Και όπως προσθέτει ο κ. Παραδιάς «το πρόβλημα που προκύπτει στην πράξη είναι ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες κενών κτισμάτων αγνοούν τη διάταξη αυτή, η δε ΔΕΗ ειδοποιεί τον οικείο Δήμο με πολυετή καθυστέρηση για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, ή δεν ειδοποιεί καθόλου, παρότι έχει ρητή νομοθετική υποχρέωση γι’ αυτό, με αποτέλεσμα με τα χρόνια να δημιουργούνται τεράστιες πλασματικές «οφειλές» προς τους Δήμους που οι πολίτες αδυνατούν να καταβάλουν. Το διαπιστώνουν όταν μετά από χρόνια βρουν νέο ενοικιαστή για το ακίνητό τους, ή ζητήσουν βεβαίωση για κάποια δικαιοπραξία, όπως ορίζει ο νέος νόμος… »

Πάντως υπάρχουν και κάποιοι δήμοι που κατανοούν το πρόβλημα και τις γραφειοκρατικές εμπλοκές. Έχουν υιοθετήσει την εξής διαδικασία εφαρμογής της: Για να τους απαλλάξουν από την πληρωμή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά το διάστημα κατά το οποίο το ακίνητό τους ήταν πράγματι κενό, ζητούν από τους ιδιοκτήτες κενών ακινήτων να τους προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά από τα οποία διασφαλίζεται πλήρως η αλήθεια της έστω και καθυστερημένης δήλωσής τους.

 

bigbusiness.gr