Τα πρώτα ειδοποιητήρια του ΕΤΕΑΕΠ για μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους.

166

  

Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του ΕΤΕΑΕΠ τα πρώτα ειδοποιητήρια για τους ιατρούς, μηχανικούς και τους δικηγόρους.
Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν τρία ειδοποιητήρια.
Το πρώτο αφορά τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα. Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη έκδοση των ειδοποιητηρίων καταληκτική ημερομηνία καταβολής ορίζεται η 12/04/2019.
Το δεύτερο την α δόση από την εκκαθάριση του έτους 2017 και το τριτο την α δόση από την εκκαθάριση του έτους 2018. Τα δύο αυτά ποσά θα πρέπει να εξοφληθούν μέχρι 29 Μαρτίου 2019.