ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας: Άδικες οι προβλέψεις του Ποινικού Κώδικα για τους Μηχανικούς – Επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

235

  

Επιστολή  προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ  Αιτωλοακαρνανίας, στην οποία, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι,  οι προβλέψεις των άρθρων του ποινικού κώδικα σχετικώς με το χρόνο παραγραφής ενός αδικήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 286 όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα άρθρα 20 του Ν. 2331/1995 και 13 του Ν. 4315/2014 και ορίζει ότι η εν λόγω παραγραφή ξεκινάει από το χρόνο επέλευσης του αποτελέσματος και όχι από τον χρόνο παραβίασης των κανόνων, είναι άδικες για τους Μηχανικούς και πρέπει να αλλάξουν, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις της αμέλειας.

Aκολουθεί το αναλυτικό κείμενο της επιστολής :

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Την περίοδο αυτή λαμβάνει χώρα η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του ποινικού κώδικα προκειμένου να είναι περισσότερο δίκαιος και αποτελεσματικός και να μην δημιουργεί στρεβλώσεις.

Από την πλευρά των μηχανικών αντιμετωπίζουμε μια έντονη ποινικοποίηση του επαγγέλματός μας ως απότοκο μεγάλων γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν που
προξένησαν καταστροφές υλικές και ανθρώπινες, για τις οποίες όμως, όπως αντιλαμβάνεστε η ευθύνη δεν είναι μόνο των μηχανικών αλλά των γενικότερων παθογενειών του Ελληνικού Κράτους.

Εμείς οι μηχανικοί γνωρίζοντας πάντοτε την σημαντικότητα του επαγγέλματός μας και με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης προβαίνουμε στην άσκηση των επιστημονικών και τεχνικών μας καθηκόντων με τον πιο άρτιο και ενδεδειγμένο τρόπο στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Κύριε Υπουργέ

Πιστεύουμε ότι οι προβλέψεις των άρθρων του ποινικού κώδικα σχετικώς με το χρόνο παραγραφής ενός αδικήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 286 όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα άρθρα 20 του Ν. 2331/1995 και 13 του Ν. 4315/2014 και ορίζει ότι η εν λόγω παραγραφή ξεκινάει από το χρόνο επέλευσης του αποτελέσματος και όχι από τον χρόνο παραβίασης των κανόνων, είναι άδικες για τους Μηχανικούς και πρέπει να αλλάξουν, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις της αμέλειας, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα αδικήματα είναι πλημμελήματα και ο χρόνος παραγραφής στις συνήθεις περιπτώσεις είναι από πέντε έως δεκαπέντε έτη.

Με εκτίμηση,

Για την Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

Ο Πρόεδρος

Μπλέτσας Στυλιανός