ΤΕΕ/ΤΔΜ: Eπιστολή προς ΥΠΕΝ σχετικά με το ηλεκτρονικό παράβολο για την ανανέωση της άδειας των Ενεργειακών Επιθεωρητών

95

  

Eπιστολή προς το ΥΠΕΝ σχετικά με το ηλεκτρονικό παράβολο για την ανανέωση της άδειας των Ενεργειακών Επιθεωρητών απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρεται:

“Αξιότιμοι,

Σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1242 Β’ στις 4/4/2018, προκύπτει ότι η έκδοση, μέχρι τώρα, ηλεκτρονικού παραβόλου αξίας 100 ευρώ για την ετήσια ανανέωση της άδειας των Ενεργειακών Επιθεωρητών στο σχετικό για το σκοπό αυτό μητρώο, καταργείται. Αντικαθίσταται δε, από ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 50 ευρώ εφάπαξ για εγγραφή του Ενεργειακού Επιθεωρητή στο μητρώο και παράβολα στις περιπτώσεις των υπόχρεων/ωφελούμενων ενεργειακής επιθεώρησης, αξίας 5, 10 και 30 ευρώ για ενεργειακές επιθεωρήσεις Α’, Β’ και Γ’ τάξης αντίστοιχα.

Πολλοί όμως μηχανικοί, από την αρχή της χρονιάς, έχουν πληρώσει το παράβολο ανανέωσης των 100 ευρώ για να μπορέσουν να είναι συνεπείς στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ιδιαίτερα δε που το πρώτο τρίμηνο του 2018 υπήρξε και η διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ».

Για το λόγο αυτό, ζητάμε όπως μεριμνήσετε για την αναλογούσα (ισχύς νόμου και κατάργηση του παραβόλου των 100 ευρώ, η 15η Μαρτίου 2018 – άρα επιβάρυνση μόνο για το διαστημα από 1-1-2018 έως και 15/3/2018 και όχι για όλο το έτος), επιστροφή τμήματος του παραβόλου ανανέωσης άδειας ενεργειακού επιθεωρητή στους μηχανικούς. Αυτό άλλωστε προβλέπεται ρητά στο άρθρο 9 της απόφασης ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294 (ΦΕΚ 1242 Β’ 4/4/2018) καθώς και πιο αναλυτικά η διαδικασία στην ΠΟΛ. 1163/3-7-2013 (ΦΕΚ 1675 Β’).

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μαυροματίδης”