Τεχνητή νοημοσύνη για επεξεργασία δεδομένων ακινήτων.

165

  

Η LEVERTON προσφέρει λύσεις για βάσεις εγγράφων επιχειρήσεων και εταιριών ακίνητης περιουσίας και η εξαγορά της από την MRI εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ευελιξία των υπηρεσιών της τελευταίας. Ταυτόχρονα θα επιτρέψει την ευρύτερη πρόσβαση των ιδιοκτητών, διαχειριστών ακινήτων και άλλων χρηστών ακινήτων στην αυτοματοποιημένη εφαρμογή μισθώσεων της LEVERTON.
Με αυτή οι διάφοροι οργανισμοί θα είναι σε θέση ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά να μετατρέπουν την μη δομημένη πληροφόρηση για μισθώματα και άλλα νομικά στοιχεία και έγγραφα σε βάσεις δεδομένων τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν. Η εξαγωγή συμπερασμάτων για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και μισθώνονται τα ακίνητα που θα είναι δυνατόν να προκύψει από αυτές τις βάσεις δεδομένων αναμένεται να ενισχύσει τη βελτιστοποίηση λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και να βελτιώσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των κτιρίων.
Χρησιμοποιώντας τεχνολογία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, τεχνητής νοημοσύνης, αλγορίθμων deep learning η LEVERTON καταφέρνει να αναγνώσει πλήθος εγγράφων, pdf και σκαναρισμένων εντύπων. Κατόπιν ότι πληροφορία συγκεντρώνεται από τη διαδικασία αυτή μετατρέπεται σε διαχωρίσιμες βάσεις δεδομένων και στοιχείων που δίνουν μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων).

Η μηχανή τεχνητής νοημοσύνης της εταιρίας είναι βασισμένη σε ένα cloud και τοποθετεί τους ιδιοκτήτες, τους operators και τους χρήστες με τρόπο που βελτιστοποιεί της διαχείριση των συμβολαίων τους, οργανώνει της ομάδες διαχείρισης πιο αποτελεσματικά και διεκπεραιώνει τις συναλλαγές ακινήτων ταχύτερα