Τεχνική Ημερίδα με θέμα: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων – Καλές πρακτικές» από τον Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ

128

  

Εν αναμονή της έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και την εφαρμογή των προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών διοργανώνει Τεχνική Ημερίδα με θέμα: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων – Καλές πρακτικές».
Η εκδήλωση συνοψίζει και παρουσιάζει καλές πρακτικές για το πλήθος των εργασιών που προβλέπονται από το πρόγραμμα.
Διακεκριμένοι ομιλητές από φορείς της αγοράς θα παρουσιάσουν σχετικές τεχνολογίες.