Τεχνολογικές δυνατότητες για τη βιώσιμη διαχείριση της λυματολάσπης

130

  

diethnesΤεχνολογικές δυνατότητες για τη βιώσιμη διαχείριση της λυματολάσπης

Ενημερωτική Ημερίδα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Αναντίρρητα, η επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ιλύος με σχετικά υψηλό ρυπαντικό φορτίο, οι οποίες κρίνεται αναγκαίο να διατεθούν με κατάλληλο και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο ή και να επαναχρησιμοποιηθούν. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ανάδειξη των τεχνολογικών δυνατοτήτων για τη βιώσιμη διαχείριση της λυματολάσπης βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργανώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου 2015 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Στο χαιρετισμό του, ο Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Καθηγητής Ν. Μουσιόπουλος μεταξύ άλλων υπογράμμισε τα σημαντικότατα οφέλη που μπορούμε να έχουμε από την ορθολογική διαχείριση της λυματολάσπης. Εξαιρετικά θετική ήταν η παρουσία και τοποθέτηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΑΘ Αν. Καθ. Ν. Παπαδάκη ο οποίος στο χαιρετισμό του εξήρε την πρωτοβουλία του Διεθνούς Πανεπιστημίου να προβάλλει ένα τόσο επίκαιρο θέμα και παρουσίασε συνοπτικά ορισμένα ιστορικά στοιχεία που αφορούν τις δράσεις της ΕΥΑΘ AE σε σχέση με τη διαχείριση της λυματολάσπης. Η εκδήλωση που προσέλκυσε το ενδιαφέρον τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας, όσο και του επαγγελματικού κόσμου, υποστηρίχτηκε από την εταιρία ALPHA Βιοενεργειακή με την ευγενική χορηγία της και από το σωματείο «Συνέργεια».

Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης, που συντονίστηκε από τον Πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γ. Μπανιά, ο κ. Αθ. Σουπίλας παρουσίασε εισήγηση, υπό την ιδιότητα εκπροσώπου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΕΥΑΘ ΑΕ. Ο κ. Σουπίλας τοποθετήθηκε για τις ιδιότητες και τη χρησιμότητα της ιλύος καθώς και για τη στρατηγική και τις ενέργειες της ΕΥΑΘ ΑΕ για τη διαχείριση και περιβαλλοντικά βέλτιστη διάθεση της ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) με ιδιαίτερη αναφορά στη διάθεση στις γεωργικές δραστηριότητες.

Η «Αξιοποίηση αποξηραμένης ιλύος βιολογικού καθαρισμού στην τσιμεντοβιομηχανία ως μέσο αειφόρου ανάπτυξης» ήταν το θέμα της εισήγησης του A. Κατσιάμπουλα, Διευθυντή Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης των τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Ο κ. Κατσιάμπουλας παρουσίασε με ενάργεια τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση της αποξηραμένης ιλύος βιολογικού καθαρισμού στο εργοστάσιο του ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι Βοιωτίας. Επιπρόσθετα, μεταξύ άλλων τόνισε ότι η αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων στη τσιμεντοβιομηχανία αποτελεί λύση αειφόρου ανάπτυξης για τη χώρα μας.

diethlym

Στην εισήγησή του ο κ. Α. Λουκάτος, Σύμβουλος Διοίκησης ETBA-ΒΙΠΕ παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία από τις Μονάδες Κατεργασίας Αποβλήτων υπό τη διαχείριση της ΕΤΒΑ ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις αναπτυξιακές προοπτικές και τους εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης ιλύος. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ανάγκη συμμετοχής σε επιχειρηματικά σχέδια με τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων πρόληψης (βιοενίσχυση) και επεξεργασίας ιλύος & άλλων στερεών αποβλήτων με υψηλό ποσοστό οργανικού φορτίου.

Σημαντικές ήταν και οι επισημάνσεις του κ. Σ. Σούλιου υπευθύνου λειτουργίας ΕΕΛ Βέροιας σχετικά με την τεχνική της βιοενίσχυσης. Ο κος Σούλιος παρουσίασε σειρά αποτελεσμάτων από την επιτυχημένη εφαρμογή της τεχνικής αυτής στην ΕΕΛ Πατρών. Σημείωσε μεταξύ άλλων, ότι η εφαρμογή τους σε ΕΕΛ ευνοεί την διεξαγωγή χημικών αντιδράσεων που προκαλούν την διάσπαση των λιπών και ελαίων, ενώ το οργανικό φορτίο καταναλώνεται ως τροφή και μετατρέπεται σε CO2, H2O και ενέργεια. Τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν τόσο στην βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εκροής στην ΕΕΛ Πάτρας αλλά και στην ΕΕΛ Βεροίας (εφαρμόζεται η ίδια τεχνική εδώ και 3 χρόνια περίπου) όπως και στην εξάλειψη της παραγόμενης βιολογικής ιλύος χαρακτηρίστηκαν εντυπωσιακά

Η «Διαχείριση ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων» ήταν το θέμα της τελευταίας εισήγησης της ημερίδας από τον κ. Δ. Κάρτσωνα, Μηχανολόγο Μηχανικό M.Sc. εκπρόσωπο της εταιρίας NAMA AE. Ο κ. Δ. Κάρτσωνας υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι για την επιλογή της βέλτιστης λύσης απαιτούνται: (i) συστηματική καταγραφή ποσοτικών & ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγόμενης ιλύος, (ii) διαβουλεύσεις με πιθανούς χρήστες του τελικού προϊόντος αλλά και (iii) εκπόνηση Διαχειριστικών Μελετών.