Τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων-τεντών

178

  

ΑΟΚΑ / Γ’ – Έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ. 21028/27-4-2017 “Τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων-τεντών.”

Δείτε το σχετικό έγγραφο