Τούβλα από μπάζα

101

  

Τα υλικά εκσκαφής μπορεί να αποτελέσουν μεγάλο πονοκέφαλο για τον developer και σίγουρα η απομάκρυνση τους απο το εργοτάξιο αποτελεί λύση που κοστίζει σε χρήμα και χρόνο ενώ επιβαρύνει και το φυσικό περιβάλλον
Εταιρεία από την Καλιφόρνια ανέπτυξε ένα πρόχειρο εργοστάσιο ανακύκλωσης υλικών εκσκαφής . Στα υλικά εφαρμόζεται υπερσυμπίεση η οποία μετατρέπει τους κόκκους σε ένα είδος ιζηματογενούς πετρώματος που στην συνέχεια με καλούπια γίνονται τούβλα που χρησιμοποιούνται στο έργο
Η διαδικασία εφαρμότηκε πειραματικά σε κατασκευή 445 νέων κατοικιών στο Σαν Φραντζίσκο. Στη μελέτη σκοπιμότητας επισημάνθηκαν τα πλεονεκτήματα παραγωγής των υλικών επιτόπου της μειωσης του κόστους και των εκπομπών diesel στις γειτονικές περιοχές.