Το σχέδιο της κυβέρνησης για την αγορά ενέργειας

170

  

ΗΛΕνέργειαΟι δανειστές βέβαια πιέζουν για περισσότερες μεταρρυθμίσεις, με κορυφαίες τις αποκρατικοποιήσεις όλων των ενεργειακών εταιρειών που περιλαμβάνονταν στη λίστα ως το τέλος του 2014, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στο κείμενό τους, συμπεριλαμβανομένων του ΑΔΜΗΕ, της ΔΕΗ και της «μικρής ΔΕΗ», όμως και αρκετές από τις θεσμικές αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση έρχονται σε αντίθεση με θέσεις που έχει διατυπώσει ο υπουργός. Αναλυτικότερα, το κείμενο των ελληνικών προτάσεων για την Ενέργεια αναφέρει:

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 θα έχει κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου.

2 Οι συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για την ισχύ και την ευελιξία που διασφαλίζουν στο σύστημα θα αποζημιωθούν για την περίοδο Μαΐου- Οκτωβρίου 2015 μέσω ενός μεταβατικού μηχανισμού. Το ποσό που θα δοθεί στους ηλεκτροπαραγωγούς θα υπολογιστεί ως η αναλογία για το διάστημα Μαΐου – Οκτωβρίου επί του συνολικού ποσού των 112 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί για την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου. Ας σημειωθεί ότι από την αρχή του χρόνου οι μονάδες δεν αποζημιώνονται, καθώς ο παλαιός μηχανισμός των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) έληξε στις 31/12/14 και ακόμα δεν έχει αντικατασταθεί από το νέο μεταβατικό σύστημα.

3 Στην επανεξέταση και τον επανασχεδιασμό της νομοθεσίας που αφορά στη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προβλέψεις του μοντέλου NOME το οποίο έχει προταθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα ληφθούν υπόψη, αλλά η πρόταση δεν διευκρινίζει με ποιον ακριβώς τρόπο θα γίνει αυτό, ούτε αν θα πραγματοποιηθούν οι δημοπρασίες ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από λιγνίτη και υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ, για τις οποίες διαφωνεί ο κ. Λαφαζάνης.

4 Το νέο σχήμα θα εφαρμοστεί σε διάστημα 9 μηνών από την επικύρωση της συμφωνίας.

Πλήρης συμμόρφωση με την οδηγία 72/2009 και τον νόμο 4001/2011, όσον αφορά στο ρόλο και την αποστολή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα ενισχύσει το ρυθμιστικό πλαίσιο, όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να διασφαλίσει την ανεξάρτητη λειτουργία της ΡΑΕ και ότι θα υπάρξει πρόβλεψη για την οικονομική ανεξαρτησία της Ρυθμιστικής Αρχής. Ο υπουργός πάντως είχε δηλώσει ότι θα περιορίσει τις αρμοδιότητες της Αρχής, «κατά τρόπο συμβατό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Νέο σχήμα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ το οποίο διαμορφώνεται σε συνεργασία του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και του γερμανικού οίκου συμβούλων GIZ. Το σχέδιο θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουλίου 2015 και θα έχει θεσπιστεί ως τον Ιανουάριο του 2016.

Επίλυση ως το τέλος του 2015 του προβλήματος από τα χρέη των δημοσίων φορέων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τη ΔΕΗ λόγω των απλήρωτων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Το ύψος τους υπολογίζεται ότι πλησιάζει στα 200 εκατ. ευρώ

Νέο σχήμα για το ΕΤΜΕΑΡ ( το πρώην τέλος ΑΠΕ) Εντός τριών μηνών από την επικύρωση της συμφωνίας θα έχει καταρτιστεί και ξεδιπλωθεί το νέο σχέδιο αναπροσαρμογής για το ΕΤΜΕΑΡ. Ας σημειωθεί ότι μία από τις πρώτες κινήσεις του υπουργού κ. Λαφαζάνη ήταν να παρέμβει για την ακύρωση της αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία είχε αποφασίσει η ΡΑΕ, προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα στον ειδικό λογαριασμό των ΑΠΕ.

9 Εισαγωγή ενός νέου σχήματος για την εφαρμογή της ενεργειακής αποτελεσματικότητας στα κτίρια του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και στα κτίρια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πλάνο αυτό θεωρείται από την κυβέρνηση ότι θα είναι ο μοχλός αναζωογόνησης του κατασκευαστικού τομέα στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Το νέο σχήμα θα εισάγει νέους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, θα προσελκύσει εταιρείες του ιδιωτικού τομέα (εταιρείες κατασκευών, εταιρείες ενέργειας, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς) και θα επιτρέψει τη δραστηριοποίηση νέου τύπου εταιρειών όπως οι ESCO (εταιρίες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών), καθώς και πρωτοβουλιών της κοινωνικής οικονομίας (συνεταιρισμούς μηχανικών) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το όλο σχήμα θα οριστικοποιηθεί στο τέλος του 2015 και θα «τρέξει» το 2016.

10 Εισαγωγή νέου σχεδίου για την αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων ώστε να βελτιωθεί η απόδοση, να ενισχυθεί η διαδραστικότητα και να μειωθεί το κόστος για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών.

Τα βασικά στοιχεία του νέου σχεδίου είναι:

  • Eπιτάχυνση της εφαρμογής των πιλοτικών προγραμμάτων για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο.
  • Προσδιορισμός πιλοτικών προγραμμάτων σε νησιά, με στόχο τη διασφάλιση υψηλής διείσδυσης των ΑΠΕ μέσω πολυ-συμμετοχικών σχημάτων, που θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού (νέα “πράσινα” νησιά με τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, έξυπνους μετρητές, διαχείριση της ζήτησης και τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης).
  • Ανάπτυξη λύσεων, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας και διασύνδεση με τοπικά και διεθνή δίκτυα.

Της Μανταλένας Πίου

Πηγή: imerisia.gr