Υβριδικό Εργο Αμαρίου: Ξεκίνησε η Αδειοδότησή του το 2011 και Ακόμα Εκκρεμεί η Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

229

  

Οι προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί σε σχέση με την ανάπτυξη των ΑΠΕ, προσκρούουν σε υπαρκτά προβλήματα που απορρέουν από την γραφειοκρατία και που καθιστούν χρονοβόρα μια επένδυση. Η τεχνολογία της αντλησιοταμίευσης είναι γνωστή στη χώρα μας, με σημαντικά έργα να είναι σε εξέλιξη, ωστόσο ο παράγοντας της γραφειοκρατίας αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη τους.

Μια ξεχωριστή περίπτωση είναι το υβριδικό έργο στο Αμάρι, μία επένδυση της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» για την οποία εκκρεμεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), με τις διαδικασίες αδειοδότησής του να έχουν ξεκινήσει από το 2011.

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα το 25% των επενδύσεων στο ενεργειακό τομέα μέχρι το 2030 πρέπει να γίνουν στις ΑΠΕ, ενώ το 2025 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να αποτελούν το 47% της ηλεκτροπαραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό ανοίγονται μεγάλες προοπτικές και στο κομμάτι ανάπτυξης της υδροηλεκτρικής παραγωγής με την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» να προωθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ άλλων δύο σημαντικά έργα: την αντλησιοταμίευση της Αμφιλοχίας προϋπολογισμού 502 εκατ. και τον υβριδικό σταθμό Αμαρίου προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε πρόσφατο συνέδριο με τίτλο: «Επενδύοντας στην πράσινη ενέργεια» η διευθύντρια υδροηλεκτρικών έργων «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» κα Γιούλα Τσικνάκου το έργο της Αμφιλοχίας είναι ένα έργο που διαθέτει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και οριστικούς όρους σύνδεσης και σύντομα θα βγει η έκδοση της άδειας εγκατάστασης. Η λειτουργία του αντλησιοταμιευτικού της Αμφιλοχίας θα εξοικονομεί σύμφωνα με μελέτες 45,8 εκατ. ευρώ το χρόνο για το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα την περίοδο 2023-2042. Από την άλλη πλευρά, το υβριδικό έργο στο Αμάρι αποτελείται από το σύστημα αντλησιοταμίευσης στο νομό Ρεθύμνου και τα αιολικά πάρκα στο Δήμο Σητείας . Το όφελος του βάση αντίστοιχων μελετών υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ διασφαλίζοντας το νησί από κινδύνους μπλακ-άουτ. Επίσης, μπορεί πλήρως να υποκαταστήσει τις αεριοστροβιλικές μονάδες της Κρήτης, οι οποίες από 1/1/2020 μπαίνουν σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας. Το έργο ακολούθησε τις γνωστές δαιδαλώδεις και χρονοβόρες διαδικασίες. Κατά τη διαβούλευση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έλαβε περί τις 90 θετικές γνωμοδοτήσεις με μόνη αρνητική εκείνης της Περιφέρειας Κρήτης την οποία η κα Τσικνάκου χαρακτήρισε ατεκμηρίωτη. Ο φάκελος της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων παραπέμφθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης τον Νοέμβριο του 2018 το οποίο αποφάσισε την έγκριση της μελέτης και την έκδοση της ΑΕΠΟ, η οποία ωστόσο εκκρεμεί. Επομένως, πρόκειται για έργα μεγάλης προστιθέμενης αξίας που θα δημιουργήσουν αρκετές θέσεις εργασίας και που συμβάλουν στην ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος. Ειδικά, το έργο του Αμαρίου θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης.

Αξίζουν τέλος να σημειωθούν οι επισημάνσεις του διεθνούς οργανισμού ΑΠΕ (IRENA) ο οποίος σε πρόσφατη έκθεσή του τονίζει πως τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια έχουν την ικανότητα να αντιδρούν ακαριαία, με μηδενικό κόστος, ενώ οι μονάδες αντλησιοταμίευσης μπορούν να παράσχουν μεγάλο βαθμό ευελιξίας όσον αφορά τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση.

 Δημήτρη Αβαρλή

energia.gr